Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Aanwezigen dragen een mondkapje

Het advies van de bisschoppen is om het mondkapje gedurende de hele viering op te houden (het mag bij de communie even af)

 

 

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen je toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe je dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar zie je vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

 

 

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren. 

 

In Ulicoten kunnen nu 50 tot 55 personen aanwezig zijn.

ZONDAG 6 Juni 9.30 uur Eucharistieviering  

 

Overleden ouders van Sas-van Beijsterveldt, zonen, dochter en familie

Jaan en To van den Brandt Braspenning

Jan en Anna Verhoeven

Anna Roelen-Willemsen

 

 

ZONDAG 4 Juli 9.30 uur Woord-Communieviering

 

Anna Roelen-Willemsen

 

 

 

Richtlijnen voor de vieringen

De regels vanuit de overheid/RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het bisdom vormen de basis van de richtlijnen om de Eucharistie veilig te kunnen vieren. Wat zijn die richtlijnen dan:

 • Je moet een plaats reserveren als je deel wilt nemen aan een viering. 
 • Je moet zich vooraf aanmelden.
 • Het advies van de bisschoppen is om het mondkapje gedurende de hele viering op te houden (het mag bij de communie even af).

 • Je handen worden dan direct ontsmet door een vrijwilliger.
 • Je loopt via veilige looproutes naar een plaats die gereserveerd is om te gaan zitten
 • De collecte wordt niet opgehaald. Wij zorgen voor bussen bij de in-/uitgang of je kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van uw Parochiekern.
 • Er zal koorzang zijn met 4 personen. We verzoeken je ook niet mee te zingen met liederen die een voorzanger eventueel zingt.
 • Voordat je de communie ontvangt, worden je handen weer ontsmet door een vrijwilliger. Je ontvangt de communie op speciaal daarvoor aangegeven plaatsen. De pastoor of voorganger geeft de communie van achter een scherm.
 • We drinken geen koffie en thee na de viering.
 • De toiletten zijn gesloten. Alleen in echte noodgevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

 

We snappen dat al deze maatregelen formeel, misschien zelfs bureaucratisch overkomen. Toch hopen we dat je begrip hebt voor het feit dat we veiligheid in deze tijden voor laten gaan.

 

Weet dat je in ieder geval van harte welkom bent!

 

Mogelijk heb je vragen over de wijze waarop we vieren in onze parochie.

Hiervoor kun je terecht op onze website www.sint-jan-de-doper.nl

Wil je daar liever niet op wachten? Stuur dan een mail:

Alphen                      c.backx@planet.nl

Baarle-Nassau         info@parochiebaarle-nassau.nl

Chaam                     deswartelly@hotmail.com

Gilze                         jose@home.nl

Riel                           jeannette.wouters@hetnet.nl

Ulicoten                    anitageerts1961@hotmail.com

 

Misintenties kunt u opgeven bij Anita Geerts tel.nr. 013-5199279 of

email: anitageerts1961@hotmail.com

Aktueel nieuws kunt u blijven volgen op de website: www. sint-jan-de-doper.nl