Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

 

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

 

 

ZONDAG  22 NOVEMBER 10.00 uur Eucharistieviering - Ceciliaviering.

 

 

Voor de overleden ouders de Bont-Kuijpers

voor de levende en overleden leden van het kerkkoor

Fie Rijvers-Seeuws

René Michielsen

Ad van Rijen

 

 

 

Richtlijnen voor de vieringen

De regels vanuit de overheid/RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het bisdom vormen de basis van de richtlijnen om de Eucharistie veilig te kunnen vieren. Wat zijn die richtlijnen dan:

  • U moet een plaats reserveren als u deel wilt nemen aan een viering. Komende weken informeren wij u hoe u dit kunt doen.
  • U moet zich melden bij binnenkomst. U kunt uw handen dan direct ontsmetten met middel dat wij ter beschikking stellen
  • U loopt via veilige looproutes naar een plaats die gereserveerd is om te gaan zitten
  • De collecte wordt niet opgehaald. Wij zorgen voor bussen of mandjes bij de in-/uitgang of u kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van uw Parochiekern.
  • Er zal geen koorzang zijn. We verzoeken u ook niet mee te zingen met liederen die een voorzanger eventueel zingt.
  • Voordat u de communie ontvangt, moet u uw handen weer ontsmetten. U ontvangt de communie op speciaal daarvoor aangegeven plaatsen. De pastoor of diaken die u de communie uitreikt doet dat met behulp van een speciaal daarvoor gemaakt “pincet” van achter een scherm.
  • We drinken geen koffie en thee na de viering.
  • De toiletten zijn gesloten. Alleen in echte noodgevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

 

We snappen dat al deze maatregelen formeel, misschien zelfs bureaucratisch overkomen. Toch hopen we dat u begrip heeft voor het feit dat we veiligheid in deze tijden voor laten gaan. Weet dat u in ieder geval van harte welkom bent!

Mogelijk hebt u vragen heeft over de wijze waarop we binnenkort weer gaan vieren in onze parochie. Komende weken zullen we een groot deel van die vragen beantwoorden in vervolgartikelen. Ook vindt u op onze website(s) meer informatie over het starten van de vieringen.

Wilt u daar liever niet op wachten? Stuurt u dan een mail

Alphen                      c.backx@planet.nl

Baarle-Nassau         info@parochiebaarle-nassau.nl

Chaam                     deswartelly@hotmail.com

Gilze                         jose@home.nl

Riel                           jeannette.wouters@hetnet.nl

Ulicoten                    anitageerts1961@hotmail.com

 

 Misintenties kunt u opgeven bij Anita Geerts tel.nr. 013-5199279 of

email: anitageerts1961@hotmail.com

Aktueel nieuws kunt u blijven volgen op de website: www. sint-jan-de-doper.nl