vieringen

 

 

Beste lezer,

 

 

 

 

 

In reactie op tegen de snelle verspreiding van het coronavirus, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.

 

 

 

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

Als Parochie Sint Jan de Doper blijven we echter de verbinding met u zoeken. Ook nu, voorál nu! Dat doen we op de volgende manieren:

 

 

 

 • Klokken van Hoop en Troost
  Iedere woensdag in april zullen wij tussen 19:00 uur en 19:15 uur de klokken luiden. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden. U kunt hieraan meedoen! Wie thuis is kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

 • Palmpasen takjes
  Op zondag 5 april kunt u een palmtakje ophalen in onze Mariakapel. De takjes worden zaterdag tijdens een besloten bijeenkomst gewijd. Als u 1 takje per persoon meeneemt, hebben we er genoeg voor iedereen.

 • Livestream vieringen in de Goede Week (week voor Pasen)
  Het pastorale team zal in de Goede Week de volgende vieringen in besloten kring in Alphen houden±

  • Donderdag 9 april      om 19:00 uur viering Witte Donderdag

  • Vrijdag 10 april           om 15:00 uur Kruisweg

  • Zaterdag 11 april       om 20:00 uur Paaswake

 

U kunt deze live volgen op www.kerkdienstgemist.nl

(geluid) of via de website van Sint Petrus’ Banden (beeld en geluid) 

www.parochiegilze.nl

 

 

 

 

Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!

 

 

 

Hebt u vragen?

 

Neem dan contact op met een lid van de Parochiekerncommissie Gilze of het bestuur van Sint Jan de Doper

 

 

 

Pastoraal team           Bestuur van Sint Jan de Doper         Parochiekerncommissie Gilze

 

 

Coronavirus

 

  

Geen weekendvieringen tot 1 juni 2020 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook in de kerken van Sint Jan de Doper in Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zullen tot eind maart geen vieringen plaatsvinden. 

 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. In Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Riel is de Maria kapel gewoon geopend. U blijft daar van harte welkom voor gebed.

 

Viering in beperkte kring

 

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

 

Samengevat: 

 • Publieke liturgische vieringen in het weekend en door de week worden afgelast.

 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 

Vieringen in de media

 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

  

Gebed

 

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons besefen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer.

 

Amen.

  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet, 

i.o. Jos Demmers

 

Pastoor Sint Jan de Doper – Communicatie

 

T: 013 508 1215 

 

 

 

het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de week, t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen.

 

 

 

Als team zullen wij op zaterdag 4 april en in de Goede Week onderstaande vieringen houden in de kerk te Alphen,

 

waarbij alleen de leden van het team en een koster aanwezig zijn:

 

·        zaterdag 4 april                 19.00 uur    Zegening palmtakjes

 

·        donderdag 9 april             19.00 uur    Viering Witte Donderdag

 

·        vrijdag 10 april                  15.00 uur    Kruisweg bidden

 

·        zaterdag 11 april              20.00 uur     Paaswake

 

·        zondag 12 april                 10.00 uur     Eucharistieviering op Hoogfeest van Pasen

 

De vieringen kunnen via www.kerkdienstgemist.nl worden gevolgd.

 

We onderzoeken nog de mogelijkheid om de vieringen live te streamen of in ieder geval op te nemen om op onze websites te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat is voorlopig op maandagochtend gesloten.

Misintenties kunt u opgeven bij Marja Kuster tel.nr. 013-5199409 of

email: marjakusters@hetnet.nl

Aktueel nieuws kunt u blijven volgen op deze website.