ZONDAG 28 NOVEMBER 9.30 UUR EUCHARISTIEVIERING 1e advent

Misintenties kunt u opgeven bij Anita Geerts tel.nr. 013-5199279 of

email: anitageerts1961@hotmail.com

Aktueel nieuws kunt u blijven volgen op de website: www. sint-jan-de-doper.nl

Ter informatie uit het nieuwsbericht van het bisdom van dinsdag 16 november 2021.


Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden...

 (Link: https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

 

 


Miet Willemse-van Vugt

Els Schmitz

Gust Jacobs