Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Sinds begin oktober zijn, in verband met het stijgend aantal coronabesmettingen, een aantal extra maatregelen genomen voor kerkelijke vieringen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje

Op https://www.sint-jan-de-doper.nl/vieringen-in-tijden-van-corona lees je meer informatie.

 

Helaas mogen we maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. We willen u toch graag de mogelijkheid bieden om samen met ons te vieren. Hoe u dat kunt doen? Ga naar https://www.sint-jan-de-doper.nl/uitzending-van-eucharistieviering. Daar ziet u vanaf iedere zondag de viering van de zaterdag daarvoor.

 

 

ZONDAG 1 NOVEMBER 10.00 uur Eucharistieviering ALLERHEILIGEN

 

 

Sjef en Riet Jansens-Schaerlaekens

Overleden ouders Verheijen-Peerden en zonen

Jos Leuris ( verjaardag )

Voor de overleden leden van K.B.O Ulicoten

 

 

ZONDAG 1 NOVEMBER 14.00 uur ALLERZIELEN

Dit jaar is het helaas wegens corona, alleen maar mogelijk dat de families van de overledenen van het afgelopen jaar deze viering kunnen bijwonen. Hiervoor ontvangen ze een uitnodiging.

 

 

Richtlijnen voor de vieringen

De regels vanuit de overheid/RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het bisdom vormen de basis van de richtlijnen om de Eucharistie veilig te kunnen vieren. Wat zijn die richtlijnen dan:

  • U moet een plaats reserveren als u deel wilt nemen aan een viering. Komende weken informeren wij u hoe u dit kunt doen.
  • U moet zich melden bij binnenkomst. U kunt uw handen dan direct ontsmetten met middel dat wij ter beschikking stellen
  • U loopt via veilige looproutes naar een plaats die gereserveerd is om te gaan zitten
  • De collecte wordt niet opgehaald. Wij zorgen voor bussen of mandjes bij de in-/uitgang of u kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van uw Parochiekern.
  • Er zal geen koorzang zijn. We verzoeken u ook niet mee te zingen met liederen die een voorzanger eventueel zingt.
  • Voordat u de communie ontvangt, moet u uw handen weer ontsmetten. U ontvangt de communie op speciaal daarvoor aangegeven plaatsen. De pastoor of diaken die u de communie uitreikt doet dat met behulp van een speciaal daarvoor gemaakt “pincet” van achter een scherm.
  • We drinken geen koffie en thee na de viering.
  • De toiletten zijn gesloten. Alleen in echte noodgevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

 

We snappen dat al deze maatregelen formeel, misschien zelfs bureaucratisch overkomen. Toch hopen we dat u begrip heeft voor het feit dat we veiligheid in deze tijden voor laten gaan. Weet dat u in ieder geval van harte welkom bent!

Mogelijk hebt u vragen heeft over de wijze waarop we binnenkort weer gaan vieren in onze parochie. Komende weken zullen we een groot deel van die vragen beantwoorden in vervolgartikelen. Ook vindt u op onze website(s) meer informatie over het starten van de vieringen.

Wilt u daar liever niet op wachten? Stuurt u dan een mail

Alphen                      c.backx@planet.nl

Baarle-Nassau         info@parochiebaarle-nassau.nl

Chaam                     deswartelly@hotmail.com

Gilze                         jose@home.nl

Riel                           jeannette.wouters@hetnet.nl

Ulicoten                    anitageerts1961@hotmail.com

 

 Misintenties kunt u opgeven bij Anita Geerts tel.nr. 013-5199279 of

email: anitageerts1961@hotmail.com

Aktueel nieuws kunt u blijven volgen op de website: www. sint-jan-de-doper.nl