vieringen


ZATERDAG 26 MEI 10.30 uur

 Afscheidsviering van Fran Verhoeven. Daarna crematie in stilte.

 

ZONDAG 27 MEI 9.30 uur Eucharistieviering

 

Jgt. Fons Willemsen overleden ouders Willemsen Sommen en van Vugt Ermes

Fran Verhoeven

 

ZONDAG 3 JUNI 9.30 uur Eucharistieviering

Fran Verhoeven

 

Pinksteren en de zeven gaven van de Heilige Geest

 

Op 20 mei vierde de Kerk het Hoogfeest van Pinksteren. Het Evangelie verhaalt ons over de aankondiging van de Helper die Jezus ons van de Vader zal zenden. Deze Helper is de Heilige Geest, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat en ons tot de volle waarheid zal brengen. Het is de Geest die getuigenis zal afleggen van Jezus en ook ons oproept en aanvuurt om getuigenis af te leggen van ons geloof in Jezus Christus, onze verrezen Heer.

 

‘Wees niet bang’; zo staat er 365 keer in de Heilige Schrift. Als God wil men zeggen dat wij iedere dag van het jaar vrij van angst zijn. Wees niet bang, om te getuigen van uw geloof in Jezus, onze Redder. Ook al lijkt de wereld onze christelijke boodschap van liefde en hoop niet meer te begrijpen, ze schreeuwt erom.

 

Hierin zit een tegenstelling, maar in de vele gesprekken met mensen die ver van de Kerk zijn geraakt, of Jezus nog niet kennen, hoor ik het verlangen naar liefde en hoop. Liefde die onvoorwaardelijk is, echt, van harte, barmhartig, verdraagzaam, begripvol en niemand uitsluit. Hoop die leven doet, die achter teleurstelling, pijn en verdriet altijd de glans laat schijnen: dat de liefde, sterker dan de dood, nooit sterven zal.

 

Wij hebben daarom een belangrijke opdracht om van God te getuigen, want God is liefde (1 Johannes 4, 16). We hoeven dit niet alleen, op eigen kracht te doen. We mogen bidden dat God ons de Helper stuurt, zodat wij niet bang hoeven te zijn. Gods helper, de heilige Geest zal ons ondersteunen met zeven bijzondere gaven.

 

Paus Franciscus heeft in 2014 een hele mooie catechesereeks gegeven over de gave van de Heilige Geest. Hij noemt de Heilige Geest; ‘de ziel en de levensader van de Kerk en van elke christen: Hij is de liefde van God die van ons hart zijn verblijfplaats maakt en met ons tot gemeenschap komt. De Heilige Geest is altijd bij ons, is altijd in ons, in ons hart.’

 

De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek, Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid, volledigheid. Onze kinderen leren de zeven gaven kennen wanneer zij zich voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel. Misschien kent u zelf ook nog het oude gebed dat ‘Sequentie van de Heilige Geest’ wordt genoemd, waarin de zeven gaven worden afgesmeekt. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods.

 

Laten we daarom in deze periode samen vurig bidden om de komst van de Heilige Geest, om de zeven gaven van de Geest die ons in het leven bemoedigen en de kracht geven om fier te getuigen van ons geloof in Jezus Christus, die verrezen is!

 

Alleluia!

 

Kapelaan J. van Velthoven