R.K. KERKBESTUUR
Het parochiebestuur houdt zich bezig met zowel financieel-zakelijke aangelegenheden als met het gehele parochiegebeuren (dus inclusief het pastoraat).De pastorale aktiviteiten zijn over vier aandachtsvelden verdeeld:

  1. liturgie
  2. diakonie
  3. kathechese
  4. parochie-opbouw

 

Als kerkbestuur staan we voor de kerk Ulicoten. Steeds meer zaken worden gezamenlijk met omliggende parochies besproken en georganiseerd. Hiervoor bestaat de regio Alphen-Gilze, bestaande uit zes parochies nl. Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. Regelmatig vindt overleg tussen deze parochies plaats in het pastoraal team, de Commissie Bestuurlijk Overleg en de Financiële Commissie. Het kerkgebouw is ook een aspect wat het parochiebestuur bezighoudt. We laten jaarlijks door Monumentenwacht een inspectie uitvoeren naar de technische staat. Op basis van hun bevindingen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan die zaken die het meest noodzakelijk zijn. Soms is de inzet van professionele bedrijven op dit gebied noodzakelijk, soms ook kunnen we met vrijwilligers veel bereiken, hetgeen de kosten beperkt.
Voor de toekomst van onze kerk zijn naast de vele vrijwilligers voldoende financiële middelen noodzakelijk. Voor alle bijdragen in onze kerk zowel in medewerking als in financiële vorm, is het parochiebestuur alle betrokkenen zeer erkentelijk.