Secretariaat 

 

Ons secretariaat, gevestigd in de sacristie, Dorpsstraat 44, 5113 TE

is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 013-5199220.

Misintenties (11,00 euro) kunt u ook opgeven bij Anita Geerts, Kloosterstraat 12, telefoon 5199279.

Website: www.parochie-ulicoten.nl 

                        sint-jan-de-doper.nl

 


Sacramenten

Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met diaken Gerrit Fennema. Tel. nr.  06-30948209

 

Eerste Communie
Om het hele gebeuren rondom de Eerste Communie in goede banen te leiden heeft onze parochie een communiewerkgroep. Om de twee jaar is deze werkgroep actief. De werkgroep bestaat uit vier ouders van eerste communicanten. Om de twee jaar komen er twee nieuwe ouders in de werkgroep. De werkgroep heeft een overkoepelende functie. Ze zijn verantwoordelijk voor de werkgroepen die op een ouderavond worden samengesteld. Ze onderhouden het contact tussen parochie en school. Ze bepalen het thema van de vieringen en verzorgen de uitnodigingen. Het catechetisch gedeelte wordt op school aangeboden.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot pastoraal werkster Pauline Vermeulen. Tel.nr. 06-51958259

 

 
Vormsel
Om de twee jaar kunnen meisjes en jongens van groep 7 en 8 van de basisschool het H.Vormsel ontvangen. Ze worden voorbereid op de basisschool; ook zijn er bijeenkomsten met gastouders.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot pastoraal werkster Pauline Vermeulen. Tel. nr. 06-51958259 

 

Huwelijk en Jubilea
Graag ruim van te voren afspreken met pastoor J. Demmers. Tel.nr. 013-5081215

 

Sacrament van de zieken
Wanneer u het sacrament van de zieken wilt ontvangen, kunt u contact (laten) opnemen met Pastoraal team:

Noodnummer 06-83 40 97 87 

 

 

Informatie:

Kerkelijke Vieringen

Ulicoten kerk H. Bernardus.
Op Zondag om 9.30 uur
Bijzondere vieringen en afwijkende tijden:
zie "Ons Weekblad" en website sint-jan-de-doper.nl

 

Baarle-Nassau kerk O.L.Vrouw van Bijstand:
Op Zaterdag om 19.00 uur
Op Maandag om 15.00 uur in Janshove.
Op Woensdag om 19.00 uur van 1 mei t/m september in de St. Salvatorkapel-Nijhoven

 

Chaam kerk H.Antonius Abt:
Op Zondag om 9.30 uur

Elke 4e vrijdagdagmorgen om 9.30 uur in De Bogerd.

Gilze St. Petrus Banden:

Op zaterdag om 17.00 uur

 

Chaam Nederlandse Hervormde Gemeente:
Op Zondag om 10.00 uur

Alphen kerk H. Willibrordus:
Op zondag om 11.00 uur
Dinsdagmorgen om 9.30 uur in De Hoogt.

Riel kerk H.Antonius Abt:
Op zondag om 9.30 uur.
Donderdagmorgen om 9.30 uur in De Kosterei.

 

 

Mortuarium
In het mortuarium te Baarle-Nassau kunnen de overledenen uit Baarle-Nassau en omstreken opgebaard worden, ongeacht hun geloofsovertuiging. De bezoektijden zijn in overleg met de begrafenisondernemer vast te stellen. De exploitatie is in handen van begrafenisonderneming Creemers.

Contactpersoon: Ivo Creemers.

 

Uitvaartdienst
De gebruikelijke tijd voor een uitvaartdienst is op weekdagen om 10.30 uur. In overleg met de pastoor kan van deze tijd afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met crematie.

Kerkhof
Het kerkhof is eigendom van de parochie. Elke inwoner van Ulicoten heeft recht om begraven te worden op ons kerkhof of, na crematie, op bijzetting van de asbus (urn) in de urnenmuur. Er zijn 5 mogelijkheden:

a. Een enkel graf.
b. Een dubbel graf.
c. Een reeds gereserveerd graf.
d. Een kindergraf.
e. Een urnenbewaarplaats.

Enkele weken na overlijden neemt de beheerder contact op met de familie. Er zal dan een graf/urnenakte worden opgemaakt en eventueel een vergunning worden afgegeven voor het plaatsen van een grafmonument of urnenplaat. Tevens ontvangt men dan een kerkhofreglement.

Tarieven:
De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in de nieuwsbrief en op deze website.
Contactpersoon : Anita Geerts tel.nr. 013-5199279 e-mail voorzitter.ulicoten@sint-jan-de-doper.nl
 
Grafmaker: Ad van Tilburg
Dorpsstraat 42, tel: 5199810

 

Ziekenbezoek Pastores
De pastores willen graag degenen die langdurig ziek zijn -in ziekenhuis of thuis- bezoeken. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u contact opnemen met

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

 

 

H.Communie thuisbrengen
Op de eerste Vrijdag van de maand kunnen mensen, die aan huis gebonden zijn, de H. Communie thuis ontvangen.
Op te geven bij diaken G. Fennema tel. 06-30948209 email: gfennema@kpnmail.nl

Kerkberichten
De parochieberichten vindt u wekelijks in "Ons Weekblad" en op deze website.

Misintenties
U kunt de misintenties opgeven op maandagmorgen van 9:15 uur tot 10:30 uur in de "sacristie" of rechtstreeks bij onze contactpersoon:

Anita Geerts
Kloosterstraat 12, 5113 TM Ulicoten. Tel. 5199279 e-mail voorzitter.ulicoten@sint-jan-de-doper.nl