Parochiesecretariaat 

 

Ons parochiesecretariaat, gevestigd in de sacristie, Dorpsstraat 44, 5113 TE

is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 013-5199220.

Misintenties (10,50 euro) kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409.

Website: www.parochie-ulicoten.nl 

 


Sacramenten

Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

 

Eerste Communie
Om het hele gebeuren rondom de Eerste Communie in goede banen te leiden heeft onze parochie een communiewerkgroep. Om de twee jaar is deze werkgroep actief. De werkgroep bestaat uit vier ouders van eerste communicanten. Om de twee jaar komen er twee nieuwe ouders in de werkgroep. De werkgroep heeft een overkoepelende functie. Ze zijn verantwoordelijk voor de werkgroepen die op een ouderavond worden samengesteld. Ze onderhouden het contact tussen parochie en school. Ze bepalen het thema van de vieringen en verzorgen de uitnodigingen. Het catechetisch gedeelte wordt op school aangeboden.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87
 
Vormsel
Om de twee jaar kunnen meisjes en jongens van groep 7 en 8 van de basisschool het H.Vormsel ontvangen. Ze worden voorbereid op de basisschool; ook zijn er bijeenkomsten met gastouders.
Kinderen die buiten Ulicoten op school zitten, kunnen zich het beste wenden tot Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87 

 

Huwelijk en Jubilea
Graag ruim van te voren afspreken met Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87 

 

Sacrament van de zieken
Wanneer u het sacrament van de zieken wilt ontvangen, kunt u contact (laten) opnemen met Pastoraal team:

Noodnummer 06-83 40 97 87 

 

 

Parochie informatie

Kerkelijke Vieringen

Ulicoten Parochie H.Bernardus:

Op Zondag om 9.30 uur
Bijzondere vieringen en afwijkende tijden:
zie "Ons Weekblad" en deze website.

Baarle-Nassau Parochie O.L.Vrouw van Bijstand:
Op Zaterdag om 19.00 uur
Op Maandag om 15.00 uur in Janshove.
Op Woensdag om 19.00 uur van 1 mei t/m september in de St. Salvatorkapel-Nijhoven

 

Chaam Parochie H.Antonius Abt:
Op Zondag om 11.00 uur

Elke 4e vrijdagdagmorgen om 9.30 uur in De Bogerd.

Gilze St. Petrus Banden:

Op zaterdag om 17.00 uur

 

Chaam Nederlandse Hervormde Gemeente:
Op Zondag om 10.00 uur

Alphen parochie H. Willibrordus:
Op zaterdag om 19.00 uur
Dinsdagmorgen om 9.30 uur in De Hoogt.

Riel parochie H.Antonius Abt:
Op zondag om 9.30 uur.
Donderdagmorgen om 9.30 uur in De Kosterei.

Baarle-Hertog Parochie St. Remigius:
Op Zaterdag om 17.30 uur
Op Zondag om 10.30 uur

 

Mortuarium
In het mortuarium te Baarle-Nassau kunnen de overledenen uit Baarle-Nassau en omstreken opgebaard worden, ongeacht hun geloofsovertuiging.De bezoektijden zijn in overleg met de begrafenisondernemer vast te stellen. De exploitatie is in handen van begrafenisonderneming Creemers, maar andere begrafenisondernemingen kunnen in overleg met de fa. Creemers ook van deze ruimte gebruik maken.

Contactpersoon: Monique Vinju

 

Uitvaartdienst
De gebruikelijke tijd voor een uitvaartdienst is op weekdagen om 10.30 uur. In overleg met de pastoor kan van deze tijd afgeweken worden bijvoorbeeld in verband met crematie.

Kerkhof
Het kerkhof is eigendom van de parochie. Elke inwoner van Ulicoten heeft recht om begraven te worden op ons kerkhof of, na crematie, op bijzetting van de asbus (urn) in de urnenmuur. Er zijn 5 mogelijkheden:

a. Een enkel graf.
b. Een dubbel graf.
c. Een reeds gereserveerd graf.
d. Een kindergraf.
e. Een urnenbewaarplaats.

Enkele weken na overlijden neemt de beheerder contact op met de familie. Er zal dan een graf/urnenakte worden opgemaakt en eventueel een vergunning worden afgegeven voor het plaatsen van een grafmonument of urnenplaat. Tevens ontvangt men dan een kerkhofreglement.

Tarieven:
De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd in het Parochieblad.
Contactpersonen:
Kerkhofadministratie: Anny van Gorp, e-mail: a.v.gorp@aght.nl
p/a Dorpsstraat 44, tel: 5199636
Financiële administratie: Anny van Gorp, e-mail: a.v.gorp@aght.nll
p/a Dorpsstraat 44, tel: 5199636
Grafmaker: Ad van Tilburg
Dorpsstraat 42, tel: 5199810

Ziekenbezoek Pastores
De pastores willen graag degenen die langdurig ziek zijn -in ziekenhuis of thuis- bezoeken. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u contact opnemen met

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

 

 

H.Communie thuisbrengen
Op de eerste Vrijdag van de maand kunnen mensen, die aan huis gebonden zijn, de H. Communie thuis ontvangen.
Op te geven bij diaken G. Fennema tel. 06-30948209 email: gfennema@kpnmail.nl

Parochieberichten
De parochieberichten vindt u wekelijks in "Ons Weekblad" en op deze website.

Misintenties
U kunt de misintenties opgeven op maandagmorgen van 9:15 uur tot 10:30 uur in de "sacristie" of rechtstreeks bij onze contactpersoon:

Marja Kusters
Beekdal 1, 5113 TN Ulicoten. Tel. 5199409 e-mail marjakusters@hetnet.nl