Koren

  • Parochiekoor Ulicoten
  • Young Voices
  • Cantor

Parochiekoor Ulicoten

 

Het koor van de Bernardusparochie bestaat al sinds mensenheugenis. Zonder het precies te weten gaan we er vanuit dat het koor meer dan honderd jaar bestaat. Het doel van onze vereniging is het muzikaal verzorgen van liturgische diensten. De vereniging heeft 14 leden en een rustend lid en we maken ook deel uit van de koorkring Gilze. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor, maar vanaf beginjaren 70 is het een gemengd koor waarvan de dames de meerderheid vormen. De dinsdagavond is al tientallen jaren de vaste repetitieavond. Iedere week wordt er ter voorbereiding van de zondag geoefend en daarnaast worden er nieuwe liederen ingestudeerd voor de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Bernardusfeest. Verder verzorgt het koor meestal de viering bij blijde en droeve gebeurtenissen.
Het koor staat onder leiding van organist/dirigent Danny PaIs, terwijl we soms een keer à capella zingen. Meer dan vroeger wordt er Nederlands gezongen, maar regelmatig zingen wij toch nog het Gregoriaans of Latijn, om de traditie levendig te houden. Ons repertoire bevat ook Engels-, Duits- en Franstalige liederen. Ieder jaar rond 22 november houden wij een bijeenkomst om St.Cecilia te "vieren". Ook gaan we regelmatig een keer elders zingen op verzoek of op eigen initiatief van het koor.
Iedereen die belangstelling heeft om mee te zingen nodigen wij uit om eens kennis te maken met ons koor. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen met plezier kan zingen. Wij repeteren dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitieavond, of neem contact op met een van onze bestuursleden.
Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Chaamseweg-Hazenberg 2 D
Tel. 5199522
e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com

Het bestuur wordt gevormd door:

 

Jacqueline van der Kaa: voorzitster en secretaresse, 013-5199522, jvanderkaa.swolfs@gmail.com
José Beerens: vice-voorzitster, 013-5199085, cembeerens@hetnet.nl
Wim Kusters: penningmeester, 013-5199409, marjakusters@hetnet.nl

 

 

 

 

Young Voices

 

Ons koor is ontstaan als een Jongerenkoor in 1984, voortvloeiend uit een project voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar,( "Op blote voeten"). Na verloop van tijd is de naam veranderd in "Young Voices" omdat de leeftijd van de leden niet meer tussen 12 en 16 jaar bleef. De huidige leeftijden variëren van 12 tot 50 jaar.
We zingen onder leiding van Hans Bervoets uit Ulicoten en hebben een eigen band : 1 gitaar, 1 keyboard en 1 drumstel. Onze zangers zijn als volgt verdeeld:  2 tenoren, 8 alten en 10 sopranen. De repetities zijn op vrijdag avond van half 8 tot half 10 uur.

 

Ons repertoire bestaat vooral uit eigentijdse muziek die door Hans Bervoets voor ons koor gearrangeerd wordt, en is voornamelijk Engelstalig. Enkele keren per jaar zingen we op zondagmorgen tijdens een eucharistie in de H. Bernarduskerk van Ulicoten.
Door Amarant in Rijsbergen, Tilburg en Udenhout, als ook door de Blauwe Kamer in Breda, worden we elk jaar uitgenodigd om in een kerkelijke dienst te zingen. Daarnaast geven we ook concerten in bijvoorbeeld het Aeneas in Breda. De bewoners van deze instellingen genieten echt van de muziek. Er is hier na het zingen altijd gelegenheid om samen met hen koffie of thee te drinken, heel gezellig!!!.
Ook met de kerkelijke feestdagen zijn we van de partij om muzikaal aanwezig te zijn. Het is wel ons streven om niet altijd in kerkelijke sferen te zingen en daarom vinden we het leuk als we door andere koren voor een concert uitgenodigd worden en/of om zelf eens een concert te organiseren. Dit gebeurt dan ook gemiddeld eenmaal per jaar.

 

Naast het zingen houden we elk jaar een eindejaarsactie om onze financiële positie wat te verbeteren. Om de groepssfeer één, gezellig en hecht te houden wordt er door een feestcommissie meerdere malen per jaar iets georganiseerd: vb. daguitstap, spelnamiddag met barbecue e.d. en een weekendje weg. Ondanks de leeftijdsverschillen vormen we een eenheid die samen zingt, van muziek geniet en ook samen leuke dingen onderneemt.

 

Contactpersoon: Monique Geerts

 

Schuttershoefweg 6, 4861 PV CHAAM

 

Tel. 06-52208969.

 

Cantor

Een cantor ondersteunt de volkszang tijdens een viering. Door voor de microfoon de liedjes in te zetten en voor te zingen, kunnen de mensen gemakkelijker meezingen.

Contactpersoon:Jacqueline van der Kaa,
Chaamseweg-Hazenberg 2/d

Tel. 5199522

e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com