Koren

  • Sint Bernarduskoor Ulicoten
  • Cantor

Sint Bernarduskoor Ulicoten

 

Het koor van de Bernardusparochie bestaat al sinds mensenheugenis. Zonder het precies te weten gaan we er vanuit dat het koor meer dan honderd jaar bestaat. Het doel van onze vereniging is het muzikaal verzorgen van liturgische diensten. De vereniging heeft 13 actieve leden en 2 rustende leden en we maken ook deel uit van de koorkring Gilze. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor, maar vanaf beginjaren 70 is het een gemengd koor waarvan de dames de meerderheid vormen. De dinsdagavond is al tientallen jaren de vaste repetitieavond. Iedere week wordt er ter voorbereiding van de zondag geoefend en daarnaast worden er nieuwe liederen ingestudeerd voor de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Bernardusfeest. Verder verzorgt het koor meestal de viering bij blijde en droeve gebeurtenissen.
Het koor staat onder leiding van organist/dirigent Danny PaIs, terwijl we soms een keer à capella zingen. Meer dan vroeger wordt er Nederlands gezongen, maar regelmatig zingen wij toch nog het Gregoriaans of Latijn, om de traditie levendig te houden. Ons repertoire bevat ook Engels-, Duits- en Franstalige liederen. Ieder jaar rond 22 november houden wij een bijeenkomst om St.Cecilia te "vieren". Ook gaan we regelmatig een keer elders zingen op verzoek of op eigen initiatief van het koor.
Iedereen die belangstelling heeft om mee te zingen nodigen wij uit om eens kennis te maken met ons koor. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen met plezier kan zingen. Wij repeteren dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitieavond, of neem contact op met een van onze bestuursleden.
Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Maaijkant 1 E
Tel. 5199522
e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com

 

Cantor

Een cantor ondersteunt de volkszang tijdens een viering. Door voor de microfoon de liedjes in te zetten en voor te zingen, kunnen de mensen gemakkelijker meezingen.

Contactpersoon:Jacqueline van der Kaa,
Maaijkant 1 E

Tel. 5199522

e-mail jvanderkaa.swolfs@gmail.com