Het Sint Bernarduskoor van onze parochiekern H. Bernardus Ulicoten bestaat al sinds mensenheugenis. Zonder het precies te weten gaan we er vanuit dat het koor meer dan honderd jaar bestaat. Het doel van onze vereniging is het muzikaal verzorgen van liturgische diensten. De vereniging telt momenteel 10 leden en een rustend lid en we maken ook deel uit van koorkring Gilze. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor, maar vanaf beginjaren ‘70 is het een gemengd koor waarvan de dames de meerderheid vormen. De dinsdagavond was vele jaren de vaste repetitieavond, sinds 2022 repeteren we op donderdagavond. Iedere week wordt er ter voorbereiding van vieringen/uitvoeringen elders en regelmatig voor een zaterdag/zondag in andere kerken van onze Sint Jan de Doperparochie waartoe onze kern behoord, geoefend. Daarnaast worden er nieuwe liederen en missen ingestudeerd voor de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het Bernardusfeest. Verder verzorgt het koor meestal de viering bij blijde en droeve gebeurtenissen en neemt soms deel aan een concert.
Ons koor staat onder leiding van organist/dirigent Danny PaIs. Meer dan vroeger wordt er Nederlands gezongen, maar regelmatig zingen wij toch nog het Gregoriaans of Latijn, om de traditie levend te houden. Ons repertoire bevat ook Engels-, Duits- en Franstalige liederen. En al zijn we een kleine club, meerstemmige liederen tot soms wel gedeeltelijk zes- of achtstemmig, houden we erin. Onze dirigent houdt wel van een uitdaging. Ieder jaar rond 22 november houden wij een bijeenkomst om St.Cecilia (patrones van koren en muziekverenigingen)te "vieren". Ook gaan we regelmatig een keer elders zingen op verzoek of op eigen initiatief van het koor, zoals bijv. in Meersel-Dreef en in Tilburg(Heuvelse kerk eerste zondag van februari jaarlijks) Ook in woonzorgcentra willen we komen zingen.
Iedereen die belangstelling heeft om mee te zingen nodigen wij uit om eens kennis te maken met ons koor. Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen met plezier kan zingen. Wij repeteren donderdagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur met pauze onder het genot van een kop koffie/thee om met elkaar bij te buurten. Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitieavond in de sacristie/kerkzaaltje of kapel of neem contact op met een van onze bestuursleden.
Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Jacqueline van der Kaa: voorzitter en secretaris, 013-5199522 of 06-20849621, E.: jvanderkaa.swolfs@gmail.com
José Beerens: vice-voorzitter, 013-5199085, E.: fambeerens88@gmail.com
Mieke Vriens: penningmeester, 013-5199270, E.: mieke.vriens@gmail.com