Mededelingen Kath+Lab dinsdag 16 januari en maandag 19 februari

 

Op dinsdag 16 januari is er een Kath+Lab bijeenkomst.

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van 'Bidden'.

 

Voor velen van u is het gebed vertrouwd.

 

Er zijn heel verschillende manieren om het gebed in ons leven een plek te geven.

 

Naast een inleiding zullen we actief met een bijzondere vorm van bidden aan de slag gaan. Aan de hand van het evangelie van de barmhartige Samaritaan zullen we ontdekken dat ieder van ons het in zich heeft om met de H. Schrift te bidden.

 

U bent allen van harte welkom in de parochiezaal van Chaam.

 

De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur.

 

Op maandag 19 februari is er een Kath+Lab bijeenkomst.
Deze bijeenkomst staat in het teken van ons gebed en devotie tot Maria, de moeder van God.

 

We zullen ontdekken dat we op verschillende manieren Maria om voorspraak kunnen vragen.

 

Het Rozenkransgebed is velen van ons vertrouwd maar er is nog veel te ontdekken.

 

 

 

U bent allen van harte welkom in de parochiezaal van Chaam.

 

De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. 

 

Op maandag 25 december - 1e Kerstdag - was er een gezinsviering m.m.v. Young Voices.

Voorganger in deze dienst kapelaan van Velthoven.

Een sfeervolle viering waarvan een korte impressie.

 

 

 

OVERLEDEN op 8 december:

 

Frans van Gils echtgenoot van  Cor van Gils Verdaasdonk  is op de leeftijd van 77 jaar in Breda overleden.

 

 

 

     V

 

Gezin en Geloof

 

 

 

Ook al is het niet altijd zichtbaar maar binnen Gezin en Geloof zijn we op veel terreinen nieuwe wegen aan het gaan.

 

 

 

De voorbereiding op de eerste H. Communie

 

De voorbereidingen in de zes parochies van onze regio zijn volop aan de gang. We verkennen samen met ouders en werkgroepleden nieuwe wegen. Samen zijn we op weg met Jezus.

 

Dit samen-op-weg zijn met Jezus gebeurt op verschillende manieren. Het is essentieel om te ontdekken dat geloven een geschenk voor ons leven is en daarom zoveel moois teweeg kan brengen tussen ouders en kinderen. In de nieuwe manier van voorbereiden staan ouders en kinderen centraal. Op sommige plekken werken we nog met een project. In de parochies van Baarle Nassau, Ulicoten en Riel nemen we de kinderbijbel als uitgangspunt om het leven van Jezus te ontdekken.

 

De band tussen parochie en school in onze regio is sterk. Wat ons betreft blijft die band in de toekomst net zo sterk. Wel ontdekken we dat we deze band op verschillende manieren kunnen beleven. School en parochie zijn op zoek hoe we in deze tijd de samenwerking op een eigentijdse manier kunnen invullen. We zoeken gezamenlijk naar een invulling van de religieuze vorming die getuigt van ieders unieke inbreng en kwaliteiten. Inmiddels hebben alle informatie-avonden plaatsgevonden. Mocht u na het lezen van deze publicatie uw kind nog willen aanmelden, laat mij dit even weten op mijn emailadres: p.vermeulendekker@gmail.com.

 

 

 

Tienergroep gestart

 

De tienergroep is gestart! Vijf tieners uit onze regio hebben zich inmiddels aangesloten.

 

Op 19 november zijn we samen gekomen. Onder begeleiding van Nina Mertens (jongerenwerker van ons bisdom) zijn we actief met elkaar bezig geweest rondom het thema ‘What’s your talent’.

 

In spelvorm hebben we ontdekt dat ieder van ons een bijzonder talent heeft. Het verhaal van Jezus over ‘de talenten’ bracht ons op het spoor dat God ons talenten heeft geschonken om deze aarde beter en mooier te maken. In ons dagelijkse leven gaan we onze talenten inzetten op de plek waar we wonen of naar school gaan. Natuurlijk hebben we veel gelachen en lekker gekletst.

 

We zijn ook blij met de belangstelling en de hulp van Marieke vanuit de jongerengroep LEF. 

 

Op andere plekken in ons bisdom wordt er ook van alles georganiseerd voor tieners en jongeren.

 

In de toekomst zullen er zeker ontmoetingen gaan plaats vinden met tieners en jongeren uit andere plaatsen van ons bisdom. De thuisbasis voor onze tieners is onze eigen regio.

 

Je veilig voelen en jezelf kunnen zijn samen met andere leeftijdsgenoten staat bij onze groep voorop. We komen eens in de maand bij elkaar op zondagmorgen tussen 11.00 – 12.45 uur. De parochiezaal van Alphen is onze centrale ontmoetingsplaats.

 

Soms willen we ook een leuke activiteit met anderen doen zoals Christmasfever welke plaatsvond op 15 december tussen 18.00 – 21.00 uur in Chaam.

 

Heb je zin om je aan te sluiten bij onze groep laat mij dit weten via mijn emailadres: p.vermeulendekker@gmail.com

 

 

 

Vormsel: Friends for Life

 

Onze 14 vormelingen zijn lekker op weg! Een aantal zijn naar het Lopend Vuurtje in Bergen op Zoom geweest. De presentatieviering op 4 november was een mooi moment waarin de vormelingen zich hebben gepresenteerd als ‘Friends for Life’. Samen met kapelaan Van Velthoven hebben zij ontdekt wat het betekent om vrienden voor het leven te zijn met Jezus en met elkaar.

 

 

 

Inmiddels hebben we de derde bijeenkomst achter de rug. Dit keer stond de droom van Jezus voor deze wereld centraal. De vormelingen zijn actief bezig geweest en hebben hun mood-boards gepresenteerd. Hun dromen krijgen zeker een plek in de kerk van Chaam tijdens de vormselviering.

 

 

 

Komt u ook naar de vormselviering op zaterdag 20 januari om 19.00 uur te Chaam? De bisschop zal aanwezig zijn om het sacrament aan deze jongens en meisjes toe te dienen. Zou het niet mooi zijn dat deze jongens en meisjes op uw belangstelling mogen rekenen? U bent allen van harte uitgenodigd voor dit feestelijke moment voor onze hele regio!

    

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werker

 

Kapelaan J. van Velthoven

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

 

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

 

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood