AKTUEEL NIEUWS

 

  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel, Ulicoten, september 2017

 

 

 

Geachte medeparochiaan,

 

 

 

Op zaterdag 13 mei wijdden de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart van Maria. Aanleiding voor die toewijding was het feit dat Maria honderd jaar geleden in Fatima te Portugal was verschenen.

 

Bij gelegenheid van de herinnering aan deze verschijning heeft het beeld van Maria van Fatima een rondgang door ons bisdom gemaakt en dat zal worden afgesloten op vrijdag 13 oktober 2017 in de kerk van Zevenbergsche Hoek.

 

Op voorstel van pastoor Demmers willen we gezamenlijk naar de afsluiting gaan van de rondgang van het beeld van Maria van Fatima.

 

Vorig jaar hebben we als samenwerkingsverband Alphen-Gilze gezamenlijk een uitstapje gemaakt wat eenieder goed is bevallen. Over twee en een half jaar zullen we samengevloeid zijn tot één parochie en daarom is het goed om weer samen op stap te gaan.

 

 

 

Het programma voor die dag zal zijn: 13.00 uur rondleiding in de kerk door pastoor Prasing die daar nu pastoor is en geen onbekende voor ons is, 14.00 uur aanbidding en rozenkransgebed, 14.30 uur pontificale eucharistieviering en daarna om15.30 uur ontmoeting in Gemeenschapshuis De Zevensprong, Olavstraat 29 4765 CP Zevenbergschen Hoek.

 

 

 

Graag horen we van u middels onderstaande strook of u daar mee naar toe wilt gaan. Vervoer is geen probleem, we rijden gezamenlijk met auto’s en we zorgen dat eenieder die wil mee kan.

 

 

 

We verzamelen bij de kerken om iets voor 12.20 uur en zorgen dat we om 13.00 uur op de bestemming zijn: Kerkplein 4, 4765 CJ Zevenbergschen Hoek

 

 

 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,
Pastoor Demmers

 

Joke Timmermans-Bogaarts, e-mail: joke.wns@home.nl

 

 

 

Strookje inleveren voor 1 oktober bij de parochiecentra van onze kerken

 

In Ulicoten, groene brievenbus rechterkant kerk of bij Anita Geerts, Kloosterstraat 12, Ulicoten

Tel.nr. 013-5199279 email: anitageerts1961@hotmail.com

 

 

 

#……………………...Hierlangs afknippen……………………………………

 

 

 

Dhr./ mw……….…………………………..gaat mee naar Zevenbergschen Hoek

 

adres: ………………….…………………………………….Tel………………

 

Kan rijden en heeft plaats voor ……personen.

 

Vertrek bij de kerk in Ulicoten om 12.15 uur: JA / NEE……………………………

Neemt een rollator mee: JA / NEE…………………………………

 

Vacare Deo

 

Afgelopen maand mocht ik twee weken vrij zijn. Het was een vrij zijn met God, een 'Vacare Deo'.

 

Begin augustus was ik uitgenodigd om deel te nemen aan het Europees Life-Teen Zomerkamp. Life-Teen is een tienerbeweging en programma voor tieners overgewaaid vanuit Amerika. Met 140 tieners en 40 twintigers als begeleiding waren wij te gast in Helvoirt (bezinningscentrum Emmaus). Van maandag tot en met zaterdag hebben we een geweldig programma met de tieners gehad, met als thema ‘Unfinished’. Een programma van ontmoeten, samen leren, vieren en ontspannen. Het was heel mooi om te zien hoe de tieners en jongeren vanuit de verschillende landen elkaar wisten te inspireren en hoe God deze week aan het werk was. Deze week heeft mij opnieuw de toekomst van onze kerk laten zien, een kerk die leeft! Het was een zeer bemoedigende week vol geloof, hoop en liefde.

 

Dat was de aftrap van mijn vakantie, maar hierna had ik wel een paar dagen rust nodig…

 

Last minute heb ik een verblijf  geboekt naar de Belgische Ardennen, nabij Durbuy (het kleinste stadje van de wereld), niet wetende dat dit precies ligt tussen Banneux en Beauraing, nabij het klooster van Chevetogne en in de trappistengordel van Chimay, Rochefort en Orval.

 

Ik had mijn fiets meegenomen en hiermee is het een actieve fietsvakantie / bedevaart geworden. Vele ontmoetingen mocht ik hebben, de pastoor uit Durbuy die ook kapelaan was in Beauraing nodige mij uit voor het feest H. Hart van Maria. In Beauraing wordt op 22 augustus (Maria Koning) het H. Hart van Maria gevierd, aangezien Maria hier in 1933 aan vijf kinderen is verschenen met een gouden hart. Mgr. Hoogeboom, hulpbisschop van Utrecht was de hoofdcelebrant in deze viering. Ook de ontmoeting en ontvangst in het klooster van Chevetogne was zeer hartelijk en gastvrij. Dit Benedictijnerklooster is toegewijd aan de bevordering van de christelijke eenheid tussen Oosterse en Westerse kerken. De Byzantijnse ritus (Oosterse kerk) wordt onder meer gekenmerkt door haar hemelse zang. Ik was aanwezig in de vigilieviering voorafgaand aan de zondag en deze viering (2,5uur) wordt bijna geheel gezongen.

 

Op al deze genadeplaatsen waar ik mocht komen, moest ik denken aan de mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd, die ik mijn gebed heb toegezegd, die rekenen op mijn gebed. In mijn gedachte vergeleek ik mijn vakantie met een touringcar: Heel mijn bus zit vol met mooie mensen en ik neem ze overal mee naar toe. Als ik op aankom op deze plaatsen stappen ze mee uit, zeggen niets, maar zijn er en ik mag voor hen bidden, een kaarsje aansteken. Zo heb ik ook voor u gebeden aan de gezegende bron van Banneaux en u toevertrouwd aan het Gouden Hart, het heilig Hart van Maria in Beauraing.

 

Het was een voorrecht om met u op reis te zijn, een vrij zijn met God, een vacare Deo.

 

In Dei nomine feliciter

 

Kapelaan Jochem van Velthoven