Zie ook website van de parochie : www.sint-jan-de-doper.nl

Devotiekapel Ulicoten.

Op 20 November 2022 heeft de laatste eucharistie in de H. Bernarduskerk plaatsgevonden.

Inmiddels hebben wij het fiat gekregen vanuit het Bisdom Breda om een gedeelte van de kerk te bestemmen als devotiekapel. Deze zal aan de kant van de huidige Mariakapel worden gerealiseerd.

Het ontwerp is gemaakt door architect Bas Backx uit Alphen. De tekeningen hieronder geven al een impressie over hoe de entree van de kapel eruit komt te zien.

Bij de inrichting van de kapel willen we enthousiaste dorpsgenoten betrekken. Wij kijken uit naar een mooie nieuwe voorziening voor het dorp Ulicoten.

 

 

De Parochie Kern Commissie Ulicoten

Bernarduskapel 03-08-2022.

 

 

 

 

Kinderactiviteit school  en lunch in kader van Bernardusoctaaf 2021

OPENING BERNARDUSOCTAAF VRIJDAG 20 AUGUSTUS

 

ZATERDAG 21 AUGUSTUS CONCERT

 

https://KimTielemansMedia.pixieset.com/concert/

ZONDAG 22 AUGUSTUS FEESTDAG H. BERNARDUS

 

 

 

MAANDAG 23 AUGUSTUS THEBE JANSHOVE BAARLE-NASSAU

 

DINSDAG 24 AUGUSTUS KRUISWEG BERNARDUSKAPEL

 

VRIJDAG 27 AUGUSTUS SLOTVIERING

Verruiming in R.-K. Kerk voor kerkgebouwen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt voor kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. 

 

Het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, melden bij binnenkomst, hygiëne enzovoort.

 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

 

 

NIEUWE WEBSITE VAN DE PAROCHIE

 

WWW.SINT-JAN-DE-DOPER.NL

Voortaan elke keer als er een dienst is ook collecte voor de "Caritas."

 

 

Met het feest van Pasen achter de rug krijgt de opstanding uit het lijden grote aandacht.

Maar al het lijden in deze wereld is nog niet voorbij; ook niet in de kleine kring van gezinnen of eigen omgeving.

Huiselijke omstandigheden en/of persoonlijk leed kunnen ertoe leiden dat mensen afhankelijk zijn geworden van een extra financieel steuntje.

Caritas wil die reikende hand bieden, mits wij hen daartoe in staat stellen.

 

Daarom staan achter in de kerk de offerbussen, voor de gewone collecte en voor de caritas.

 

Dank voor uw bijdrage!

Meer informatie hierover kun je vinden op de website: sint-jan-de-doper.nl onder Organisatie

 

 

PASTORALE ZORG IN ONZE PAROCHIE VANAF SEPTEMBER 2020

zie website www.sint-jan-de-doper.nl

 

 

Download
RESERVERINGSFORMULIER
Reserveringformulier Sint Jan de Doper.d
Microsoft Word document 47.2 KB
Download
Diaken Stefan Lange vertelt deze week over vreugde.
Deze week vertelt diaken Stefan Lange over vreugde.
Maar: Waarom moet ik blij zijn?
Stefan-2A.mp4
MP4 video/audio bestand 87.1 MB
Download
PROTOCOL GELOVIGEN-1-juli-2020.pdf
Adobe Acrobat document 227.8 KB
Download
PROTOCOL KERKGEBOUWEN-1-juli-2020.pdf
Adobe Acrobat document 220.4 KB

 

Vieringen in tijden van corona

  

Reserveringen in Ulicoten:

 

Om deel te mogen nemen aan de viering, graag vooraf aanmelden of bij binnenkomst. Dit kunt u doen op verschillende manieren:

 

 • Mondeling: door tijdens spreekuur van maandag 9.15- tot 10.30 uur langs te komen

   

 • Telefonisch: door te bellen tijdens spreekuur 013-5199220 of naar Anita Geerts 013-5199279 

 • Via mail: u kunt het aanvraagformulier ook na het invullen mailen naar anitageerts1961@hotmail.com

 •  

  U vindt het aanmeldingsformulier boven aan op deze pagina

 • U kunt zich aanmelden bij uw eigen parochiekern óf bij de parochiekern waar de viering plaatsvindt.

 

Bij het aanmelden geeft u het volgende door: voor welke viering u wilt reserveren en uw naam en telefoonnummer. Het is ook mogelijk om voor enkele familieleden te reserveren. Ook van hen geeft u dan hun naam en telefoonnummer door. 

 

Weekendvieringen regio : 

 • Zaterdag 19:00 uur
 • Zondag     9.30 uur en 11.00 uur   

 

  • Contactpersonen corona zijn:

 

 • Alphen                        Piet van Puijenbroek 06 2013 5481
 • Baarle Nassau            José Verhoeven 06 48397983
 • Chaam                        Elly De Swart: 06 233 073 24

 • Gilze                           José Jacobs 06 575 824 62 en Jan Hoevenaars 0161 45 5469
 • Riel                             Jos Vanhooren 06 4868 8194
 • Ulicoten                      Anita Geerts 06 2013 1825

 

Richtlijnen voor de vieringen

De regels vanuit de overheid/RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het bisdom vormen de basis van de richtlijnen om de Eucharistie veilig te kunnen vieren. Wat zijn die richtlijnen dan:

 • U moet zich melden bij binnenkomst. U kunt uw handen dan direct ontsmetten met middel dat wij ter beschikking stellen
 • U loopt via veilige looproutes naar een plaats die gereserveerd is om te gaan zitten
 • De collecte wordt niet opgehaald. Wij zorgen voor bussen of mandjes bij de in-/uitgang of u kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van uw Parochiekern.
 • We verzoeken u ook niet mee te zingen met liederen die een voorzanger eventueel zingt.
 • Voordat u de communie ontvangt, moet u uw handen weer ontsmetten. U ontvangt de communie op speciaal daarvoor aangegeven plaatsen van achter een scherm.
 • We drinken geen koffie en thee na de viering.
 • De toiletten zijn gesloten. Alleen in echte noodgevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

Weet dat u in ieder geval van harte welkom bent!

Mogelijk hebt u vragen heeft over de wijze waarop we vieren in onze parochie. 

U kunt een mail sturen naar:

Alphen                      c.backx@planet.nl

Baarle-Nassau         info@parochiebaarle-nassau.nl

Chaam                      deswartelly@hotmail.com

Gilze                         jose@home.nl

Riel                           jeannette.wouters@hetnet.nl

Ulicoten                   anitageerts1961@hotmail.com

 

 

Download
Deze week vertelt diaken Gerrit Fennema over verbinding en verbonden zijn.
Diaken-Fennema-2a.mp4
MP4 video/audio bestand 89.6 MB
Download
Het verhaal van een bijzondere leerling
Pauline-2.mp4
MP4 video/audio bestand 94.6 MB
Download
Pastoor Demmers
De betekenis van Sacramentsdag
20200509_AAC (1).mp4
MP4 video/audio bestand 99.1 MB

BERICHT VAN OVERLIJDEN:

Pater Fons Geerts is 16 mei overleden op de leeftijd van 89 jaar. Fons woonde al een aantal jaren in het St. Jozefhuis van Mill Hill in Oosterbeek.

 

Fons 60 jaar priester juli 2016

Bernardusoctaaf 2018 Abt Bernardus Hoofdcelebrant, pastoor Demmers, Diaken Gerrit Fennema, father Fons Geerts

Bernardusoctaaf 2018 Abt Bernardus, Fons Geerts en zus Ria

Eén van de avonden in het Bernardus-octaaf na de viering

Fons als voorganger tijdens afscheid uit Ulicoten

 

 

Download
Geloofsgesprek diaken Stefan Lange
Pinksterverhaal; wat het christelijk vuur in hem laat branden.
Pinksterverhaal; wat het christelijk vuur in hem laat branden.
Stefan-Lange.mp4
MP4 video/audio bestand 94.7 MB
Download
Deze week vertelt Pastoraal werkster Pauline Vermeulen over Maria als
moeder van de Kerkelijke familie.
Pauline-Vermeulen-Dekker.mp4
MP4 video/audio bestand 98.5 MB
Download
Deze week vertelt Diaken Gerrit Fennema wat Maria voor hem betekent.
Diaken-Fennema.mp4
MP4 video/audio bestand 93.5 MB

 

Het zijn bijzondere, moeilijke tijden.

 

In de strijd tegen het coronavirus hadden ook de kerken hun deuren moeten sluiten.

 

Het pastorale team van Sint Jan de Doper wilde toch graag met u in contact blijven.

 

Daarom hebben de leden van dat team video’s met bemoedigende woorden opgenomen en blijven dit de komende tijd ook nog zeker doen.

 

U kunt deze video’s hier bekijken.

 

Pastoor Demmers beet het spits af met een inspirerend verhaal over de Goede Herder.

 

 

MOEDER MARIA

 

 

 

 

 

Gaandeweg is Maria me lief geworden. 

Ik bid tot haar,
ik bid met haar, 

ik zing voor haar. 

Ze is een heerlijke vrouw. 

Hoe komt ze anders aan zo’n Zoon?   

Maar ik weiger te geloven dat alles 

in haar leven vanzelf ging. 

Dat alles van een leien dakje liep. 

Zo’n Maria boeit me niet eens. 

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij komt:
een Maria die een geloofsweg is gegaan. 

Ik hou van een Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen. 

Ik hou van een Maria die vrijheid gaf aan haar Zoon,
ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen. 

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten 

dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen. 

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad 

dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,onder een kruis. 

Is het niet wat elke moeder doet? 

Die kinderen van ons, ze gaan hun eigen weg maar in de nood gaat moeder hen opzoeken en houdt de wacht. Desnoods tot onder een kruis. 

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria. 

 

 

 

In deze crisistijd gebeuren er ook mooie dingen! Bij de kapel zijn een tafel met banken geplaatst.
Een ideaal plekje om even stil te worden, een kaarsje te branden, en van de natuur te genieten. Je bent van harte welkom!
Dit mooie initiatief is mogelijk gemaakt door schenking van Gust en May Verheijen, het opknappen is uitgevoerd door Peter Dirven.

Hartelijke dank !

 

 

Coronavirus  

 

Viering in beperkte kring max. 30 personen

 

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, alsmede ook een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 

 

Samengevat: 

 • Publieke liturgische vieringen in het weekend, alsmede doop en uitvaarten zijn weer toegestaan, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen en catechetische bijeenkomsten. 

Vieringen in de media

 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

 

Gebed

 

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer.

 

Amen.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

i.o. Jos Demmers

 

Pastoor Sint Jan de Doper – Communicatie

 

T: 013 508 1215

 

De parochie Sint Jan de Doper wil de toekomst ingaan als een vitale, gastvrije en liefdevolle parochie.

Download
Nieuwsbrief nr. 1 jaar 2020 van Parochie Sint Jan de Doper
Nieuwsbrief nummer 1 van 2020 Parochie S
Adobe Acrobat document 2.6 MB
Download
Nieuwsbrief 2 van 2020 Parochie Sint Jan
Adobe Acrobat document 2.2 MB