PAROCHIE SINT JAN DE DOPER EN HET CORONAVIRUS

 

 

We bevinden ons in een ongekende situatie. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook onze parochie. Het parochieleven lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. We mogen in onze kerken niet meer samenkomen om te vieren. De H. Communie mag niet meer worden uitgereikt. De vieringen van de eerste H. Communie zijn uitgesteld, zo ook geplande vieringen van huwelijksjubilea en dopen. Uitvaartplechtigheden kunnen alleen in besloten kring plaatsvinden en dan ook nog met strenge voorzorgsmaatregelen. We kunnen onze mensen niet bezoeken.

 

Hoe belangrijk is het dat we toch op een andere wijze contact houden met elkaar. Dat we naar elkaar omzien met de mogelijkheden die er zijn. Veel is gesloten, maar ons hart blijft open staan naar elkaar. We luiden op woensdagavond de kerkklokken als teken van troost en hoop.

 

Ook in onze parochie zijn mensen getroffen door het coronavirus en zijn mensen eraan overleden. Ons meeleven gaat uit naar allen die erdoor getroffen zijn en naar de nabestaanden van hen die gestorven zijn en geen afscheid konden nemen, zoals ze graag gewild hadden. In ons gebed denken wij aan hen. Elke zondag vier ik prive de eucharistie en bid voor u allen. Weet dat we ook in gebed met elkaar verbonden zijn.

 

De Goede Week en Pasen staan voor de deur. We gaan het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus weer gedenken. Het gaat om het belangrijkste in ons christelijk geloof.  We moeten het dit jaar op een andere wijze vieren dan we hadden gewild. Slechts met enkelen zullen we de plechtigheden van de Goede Week verzorgen in de kerk van Alphen. Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl  én via de livestream op de websites van onze parochiekernen. Wij bidden voor u.

 

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com of via de bekende adressen van de parochiekernen. Ook kunt u kaarsjes opsteken of laten opsteken bij Maria.

 

Ik wens u allen, mede namens de andere leden van het pastorale team, veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Volg de richtlijnen van de overheid op. Wees voorzichtig. Moge onze hemelse moeder Maria, moeder van smarten, heil van de zieken en troosteres der bedroefden, ons aller voorspreekster zijn.

 

Uw pastoor Jos Demmers

 

 

De klokken van hoop wordt verlengd tot en met eind april

 

                                      ‘klokken van hoop en troost’.

 

 

 

op de volgende woensdagen, tussen 19.00 en 19.15 uur, worden ook in al onze parochiekernen de klokken geluid:

 

* woensdag 8 april 2020;

 

* woensdag 15 april 2020; 

 

* woensdag 22 april 2020;

 

 * woensdag 29 april 2020.

 

 

 

Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. Klokgelui kan een krachtig signaal naar de samenleving zijn, zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.

 

De kern van 'klokken van hoop'

 

We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.

 

We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

 

En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

 

 

 

Meer informatie vindt u ook op de website www.klokkenvanhoop.nl

 

 

 

 

ALGEMENE KERKBERICHTEN PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

 

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM: 06.83 40 97 87.

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, email: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel 06.25338903, email: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06.30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com

 

Eén takje is genoeg

Het is een oude en mooie traditie om op Palmzondag gezegende palmtakjes mee naar huis te nemen om ze een plaatsje te geven achter het kruisbeeld. Een palmtakje dat verwijst naar Jezus, die ons leven zin en toekomst geeft. Tegelijk herinnert dit takje ons aan de pijn en het lijden dat Jezus moest doorstaan.

In deze onzekere tijd voelen wij die pijn en dat lijden meer dan anders. Zeker nu zouden we graag een palmtakje in huis willen hebben. Maar … de kerken zijn gesloten, er zijn geen Palmpasenvieringen.

Daarom heeft het pastoraal team besloten een stillen viering te houden waarin we palmtakjes zullen zegenen. Die takjes zijn dan vanaf Palmzondag te verkrijgen in de Mariakapel bij de kerken. Voor Ulicoten en Riel kunt u een palmtakje halen in de kerk op zondag 5 april open tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Haal een palmtakje in huis en steek het achter het kruisbeeld in de huiskamer, leg het in je auto of op je werktafel. Het zal je herinneren aan de overwinning van Jezus op de dood.

Eén takje is genoeg, één groene tak van hoop. Ons gelovig aangereikt als een krachtig symbool van nieuwe hoop. Een groen twijgje van vrede, dat vertelt van een goddelijke mens, Jezus van Nazareth. Een klein takje dat ons uitdaagt om Zijn weg te gaan, de weg van dienende goedheid en teder nabij-zijn.

 

Eén takje is genoeg …                                                                      Diaken Gerrit Fennema

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van overlijden:  op vrijdag 20 maart zijn overleden

 

Annie Verheijen  Pelkmans weduwe van Ad Verheijen is op de leeftijd van 75 jaar overleden .Op donderdag 26 maart is er in besloten kring afscheid van haar genomen in de kerk. Daarna is ze op ons kerkhof begraven.

 

Fientje Kusters Geerts weduwe van Adrianus Kusters en levenspartner van Adrianus de Kort is op de leeftijd van 88 jaar in Breda overleden.

Vrijdag  27 maart wordt er in besloten kring afscheid van haar genomen in Baarle Nassau. Daarna is de crematie.

 

 

 

VASTENACTIE

 

Nu er geen vieringen meer in onze kerken zijn is het helaas ook niet mogelijk uw vastenactiezakjes in te leveren.

 

Natuurlijk kunt u geld blijven overmaken naar Vastenactie op bankrekening NL 21 INGB 000 000 5850.

 

 

 

Als u gewend bent contant geld in de vastenzakjes te doen, dan kunt u ze inleveren bij de kerken in de brievenbus of in Alphen en Baarle Nassau bij de pastorie.

 

 

 

Als er vanaf juni weer vieringen in de kerken mogen worden gehouden, kunt u ook dan nog uw vastenzakjes inleveren.

 

 

 

Wij zorgen ervoor dat alles goed terecht komt.

 

 

 

Wij wensen u allen een gezonde tijd en Gods zegen.

 

 

 

Pastoraal team, parochiebestuur en parochiekerncommissies.

 

 

 

Download
De Goede week en Pasen
vieringen
De Goede Week en Pasen - richtlijnen en
Adobe Acrobat document 116.1 KB
Download
Gebedskaart Corona
Corona
Gebedskaart corona 2020 def.pdf
Adobe Acrobat document 397.4 KB

 

het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de week, t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen.

 

 

 

Als team zullen wij op zaterdag 4 april en in de Goede Week onderstaande vieringen houden in de kerk te Alphen,

 

waarbij alleen de leden van het team en een koster aanwezig zijn:

 

·        zaterdag 4 april                 19.00 uur    Zegening palmtakjes

 

·        donderdag 9 april             19.00 uur    Viering Witte Donderdag

 

·        vrijdag 10 april                  15.00 uur    Kruisweg bidden

 

·        zaterdag 11 april              20.00 uur     Paaswake

 

·        zondag 12 april                 10.00 uur     Eucharistieviering op Hoogfeest van Pasen

 

De vieringen kunnen via www.kerkdienstgemist.nl worden gevolgd.

 

We onderzoeken nog de mogelijkheid om de vieringen live te streamen of in ieder geval op te nemen om op onze websites te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Kerken heeft alle kerken opgeroepen om de kerkklokken vanavond en op de woensdagen 25 maart en 1 april van 19.00 tot 19.15 uur te luiden.

"Als een teken van bemoediging en hoop voor iedereen zullen op die woensdagen van 19.00 -19.15 uur de kerkklokken van vele kerken in Nederland geluid worden. Ook de klokken van de H. Bernarduskerk in Ulicoten zullen worden geluid. De kerkklokken roepen de inwoners op er voor elkaar te zijn en elkaar over het sociaal isolement heen te helpen. En in alle mogelijke vormen steun te geven aan allen die ziek zijn, aan huis gebonden, die zich dag en nacht inzetten voor de gezondheid en veiligheid van mensen".

 

 

 

Alle bisschoppen van Nederland hebben besloten: geen publieke liturgische vieringen tot 1 juni

 

 

Coronavirus

 

 

 

Geen weekendvieringen tot 1 juni 2020

 

 

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook in de kerken van Sint Jan de Doper in Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zullen tot eind maart geen vieringen plaatsvinden. 

 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. In Alphen Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Riel is de Maria kapel gewoon geopend. U blijft daar van harte welkom voor gebed.

 

Viering in beperkte kring

 

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 

 

Samengevat: 

  • Publieke liturgische vieringen in het weekend en door de week worden afgelast.

  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 

Vieringen in de media

 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

 

Gebed

 

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer.

 

Amen.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

i.o. Jos Demmers

 

Pastoor Sint Jan de Doper – Communicatie

 

T: 013 508 1215

 

De parochie Sint Jan de Doper wil de toekomst ingaan als een vitale, gastvrije en liefdevolle parochie.

Download
Nieuwsbrief nr. 1 jaar 2020 van Parochie Sint Jan de Doper
Nieuwsbrief nummer 1 van 2020 Parochie S
Adobe Acrobat document 2.6 MB

Ook deze viering is uitgesteld

 

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

 

 

 

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze. Hoofdcelebrant is Mgr. H. Lommers.

 

Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.

 

Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

 

Oproep eerste H. Communie 2020

 

Graag zouden wij in contact willen komen met ouders die hun zoon of dochter willen aanmelden voor de voorbereiding op de eerste H. Communie 2020. De feestelijke viering voor communicanten uit Baarle Nassau en Ulicoten vindt plaats op zondag 19 april 2020 om 12.00 uur in de parochiekerk O.L.V. van Bijstand in Baarle Nassau. Het is van belang dat wij weten op hoeveel communicanten wij komend werkjaar kunnen rekenen. Wij verzoeken jullie voor 1 september een bericht per e-mail te sturen naar p.vermeulendekker@gmail.com. In de maand september of oktober zullen we een informatie-avond plannen om jullie te informeren hoe de voorbereiding verloopt en welke inbreng van kinderen en ouders wordt verwacht.

 

 

 

Pauline Vermeulen - Dekker, pastoraal werker 

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

De eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood