Boeteviering voor de Veertigdagentijd – gehele regio

 

Als voorbereiding op het grote feest van Christus Verrijzenis – Pasen – nodigen wij u uit voor de boeteviering op dinsdag 27 maart om 19:00 uur in parochiekerk Sint Petrus’ banden te Gilze. Deze boeteviering is voor de gehele regio van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze.

 

In deze viering staan we stil bij ons leven en bereiden wij ons voor op de bijzondere vieringen van Pasen. Door het besef dat wij allen nog kunnen groeien in dit leven, kijken we naar die momenten waar Gods vergevende liefde ons kan helpen. Dit besef is een aanzet tot een meer volledige deelname aan het paasmysterie van Christus en de Kerk.

 

Het rouw- en trouwkoor Gilze zal de zang verzorgen.

 

Na afloop van de boeteviering wordt u de gelegenheid geboden om het sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Als u op een ander moment dit sacrament wilt ontvangen, kunt u hiervoor ook contact opnemen met pastoor Demmers (013 – 508 12 15) of kapelaan van Velthoven (0161 – 233 743).

 

 

 

 

 

GEDOOPT:    

Gedoopt: Emma Geerts Den Dries 7

 

VASTENACTIE 2018

 

 

 

Het Vastenactie project 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Wij werken daaraan van harte mee.

 

De zusters zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. Zij zijn hiervoor gevraagd door de toenmalige overheid en door de bisschop. Vanuit hun missie hebben de zusters zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, met speciale aandacht voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld (samen met het bisdom) een ziekenhuis gebouwd en dat jarenlang gerund.

 

 

 

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma richten de zusters zich op hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; zorgen ze voor opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; en werken ze met armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.

 

 

 

Ons Vastenactieproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden. We willen ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan dit programma dan voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project ruim 15000 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt en geholpen kunnen worden.

 

 

 

40 DAGEN CHALLENGE

 

We weten dat de Vastenactie en de Vastentijd 40 dagen duurt. Een mooie gelegenheid om aan de 40-dagen challenge mee te doen met als thema:

 

even minderen, om méér te helpen.

 

Het idee is simpel. We laten gedurende de Vastentijd iets staan. Het daarmee gespaarde geld doneren we aan Vastenactie.

 

We kunnen zelf bepalen wat dat ‘iets’ kost wat we laten staan.

 

Enkele voorbeelden zijn:

 

40 dagen geen koekje bij de koffie is 40 x 0,50; dus € 20

 

40 dagen geen toetje na het eten is 40 x 1,25:   dus € 50

 

Zo zijn er nog veel meer ideeën te bedenken.

 

Toon uw creativiteit en doneer uw bijdrage in de bussen achter in de kerk.

 

Die staan er gedurende de hele Vastentijd.

 

 

STEF’S WERELDKINDEREN

 

 

 

Stef’s Wereldkinderen is een initiatief dat is ontstaan na het overlijden in 2011 van Stef Rops uit Gilze. Stef werkte voor Artsen Zonder Grenzen in Ethiopië. Hij hielp in oorlogssituaties vooral kinderen. Door Stef’s Wereldkinderen worden 7 kinderen en hun families ondersteund.

 

Wij als Caritas willen helpen om deze 7 families -tot de 18e verjaardag van de kinderen- financieel te ondersteunen. Uw bijdrage in de collecte is van harte welkom.

 

 

 

Koorkring Gilze presenteert…….13 april 2018 concert in Rijen!

 

Koorkring Gilze bestaat uit de parochiekoren van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Molenschot,  Riel, Rijen en Ulicoten. Beste lezers en muziekliefhebbers, we zijn blij u te kunnen melden dat we als koorkring met zeven van de acht koren een concert ten gehore zullen brengen op vrijdag 13 april a.s.

 

Ieder koor zal enkele liederen zingen, hetzij met het eigen koor of soms ook samen met een ander koor.

 

Dit zal plaatsvinden in de parochiekerk van Rijen en begint om 19.30 uur.

 

Als thema hebben we dit jaar gekozen voor : Pasen en Pinksteren. Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden. Wij hopen dan ook velen van u te mogen verwelkomen als toehoorders.

 

Immers gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Momenteel zijn we allemaal aan het repeteren om er die avond een goed verzorgd concert van te maken. De openings- en slotzang van die avond kunnen door iedereen uit volle borst meegezongen worden. De toegang is gratis en wij danken het kerkbestuur van de parochie Heilige Geest alvast voor het beschikbaar stellen van de kerk in Rijen.

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Noteer dan de datum alvast in uw agenda: 13 april 2018 om 19.30 uur! Graag tot dan!

 

 

 

 Namens koorkring Gilze, secr. Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

 

 

 

Op maandag 25 december - 1e Kerstdag - was er een gezinsviering m.m.v. Young Voices.

Voorganger in deze dienst kapelaan van Velthoven.

Een sfeervolle viering waarvan een korte impressie.

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

 

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

 

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood