Overleden:

 

Fran Verhoeven is op 63 jarige leeftijd overleden.

 

Zaterdag 26 mei  om 10.30uur  nemen we afscheid van hem in de kerk. Daarna crematie in stilte.

 

 

 

 

Regioviering met regiokoor in Ulicoten

 

Samen vieren is een feest!

 

Tweede Pinksterdag hebben ook leden van koren uit de regio gehoor gegeven aan de oproep om samen de regioviering op te luisteren in Ulicoten. Omdat Danny helaas verhinderd was, waren we blij dat Corné Pijnenburg leiding wilde geven aan het geheel. Pastoor Demmers was hoofdcelebrant die dag en diaken Gerrit Fennema verzorgde de overweging. Dank aan iedereen die voor of achter de schermen zijn/haar medewerking heeft gegeven aan deze viering.

 

 

 

Om 9.00 uur hebben we even enkele muziekstukken doorgenomen en de puntjes op de i gezet.

 

Na afloop van de dienst was het gezellig bijbuurten onder het genot van een kop koffie of thee. Ook dank aan de dames die daar zorg voor gedragen hebben. We spreken hierbij dan ook de hoop uit dat de goede Geest vrucht mag dragen in ons allen, zodat we samen ons geloof levendig kunnen houden en anderen kunnen en mogen inspireren. Voor alle lezers die graag een keer in een groter koor meezingen is er alvast een datum in het Bernardusoctaaf: dinsdag 21 augustus 2018. Zet deze alvast in uw agenda als u mee wilt en kunt doen aan het projectkoor. Danny Pals zal ons dan begeleiden en Corné Pijnenburg zal dirigeren. Meer informatie volgt t.z.t. via Ons Weekblad en de website van de parochie. Secr. Jacqueline van der Kaa

 

 

Gedoopt: Wouter Michielsen

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

 

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

 

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood