Bericht van overlijden:

30 augustus. Piet van den Ackerveken op de leeftijd van 76 jaar.

Woensdag 5 september hebben wij in een plechtige eucharistieviering afscheidvan hem genomen in onze H. Bernarduskerk. Daarna is hij begraven op onze begraafplaats.

 

Sjef Verheijen echtgenoot van Cor Peeters is op 86 jarige leeftijd overleden 

Dinsdag 21 augustus hebben wij afscheid van hem genomen in onze H. Bernarduskerk

 

  

 

GEDOOPT

 

 Fay Smulders  Maaijkant 3

 

 

 

 

Kanselbericht weekend 1/2 september Alphen Gilze

 

 

 

Beste mensen

 

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de zes parochies in het samenwerkingsverband Alphen-Gilze wil ik u de volgende mededeling doen.

 

 

 

Aan het begin van de zomerperiode hebben we u meegedeeld dat we afscheid moeten nemen van kapelaan Van Velthoven, omdat hij door de bisschop per 15 oktober wordt benoemd tot kapelaan in de drie parochies van Zeeuws Vlaanderen. We hebben u laten weten dat we met het bisdom in gesprek zijn gegaan over de invulling van de vacature die in het team was ontstaan. Daarover kunnen we u nu het volgende meedelen:

 

 

 

De bisschop van Breda heeft aan priester Federico Ceriani gevraagd een aanstelling te aanvaarden in het pastoraal team van onze parochies. Federico Ceriani heeft daarmee ingestemd. Hij wordt met ingang van 15 oktober benoemd als kapelaan in onze parochies.

 

Federico Ceriani is 17 jaar geleden tot priester gewijd in Argentinië. Hij heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 is hij kapelaan en pastoor geweest in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd kennis te maken met het pastoraal team en de parochiebesturen van onze parochies. Die kennismaking is positief verlopen, en de parochiebesturen en het pastoraal team verwelkomen kapelaan Ceriani als nieuwe kapelaan in onze parochies. Ze zijn verheugd dat de vacature in ons team zo snel ingevuld is kunnen worden. Het is de bedoeling dat kapelaan Ceriani gaat wonen in de kapelanie in Chaam. Tot die tijd woont hij in Breda.

 

 

 

Kapelaan Ceriani zal in onze parochies gepresenteerd worden op of zaterdag 20 oktober tijdens de Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Alphen om 19.00 uur. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om met hem kennis te maken. We nodigen u hiervoor van harte uit.

 

 

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

 

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

 

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

 

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

 

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

 

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

 

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

 

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

 

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

 

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

 

LEF – Life Events Faith

 

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

 

Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons heeft gehoord, maar wij hebben zeker niet stil gezeten. Momenteel zijn we in overleg met AZC Gilze om samen met de jongeren die hier verblijven een mooie activiteit te organiseren. Ook zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het organiseren van een jongerenkorenfestival bij ons in de regio.

 

Afgelopen vrijdag hadden we onze jaarlijkse BBQ bij de kapelaan in de tuin. De BBQ stond wel in de tuin, maar wij zijn lekker binnen gaan zitten, want het was toch wel een beetje fris buiten. Marieke had alle boodschappen verzorgd en de kapelaan had een mooie en lekkere LEF-salade gemaakt. Een hele vriendelijke bruidegom heeft ons nog gesponsord met worstjes en KitKat-snoepjes. Na het gebed zijn we heerlijk gaan smullen van al het lekkers.

 

Heel bijzonder was de aanwezigheid van een Syrische gezin met twee tiener jongens. Het was indrukwekkend om te horen hoe zij naar Nederland zijn gevlucht en hoe ze vervolgens in één jaar tijd 8 keer moesten verhuizen van AZC naar AZC. We hebben veel geleerd over hun cultuur, hun beleving van het geloof en we hebben genoten van een heerlijk Syrisch dessert (een soort gebakken flap van griesmeel, met een vulling van slagroom en kokos – en hierover suikerwater), heerlijk!!.

 

Het was een mooie avond met hele mooie gesprekken over het geloof en leven.

 

Na de vakantie hopen we met Noah de lucht in te gaan. Noah is namelijk vorige maand in Spanje afgestudeerd als piloot. Noah is pas 20 jaar, dus er is wel LEF nodig om mee te vliegen ;-). Maar Christoffel zal ons wel beschermen.

 

Als u nog jongeren weet die zich willen aansluiten, dan kunnen ze ons ‘liken’ op facebook of heel ouderwets ( J )een mailtje sturen naar onze kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

Fijne vakantie allemaal!

 

Groetjes van LEF

 

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

 

 

 

Zondag 12 mei 2019

 

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

 

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

 

 

Zondag 19 mei 2019

 

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

 

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

 

 

 

Zondag 26 mei 2019

 

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

 

 

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

 

Voorbereiding H. Vormsel 2019

 

 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 zal om 17.00 uur het H. Vormsel 2019 worden toegediend in de kerk van de parochie Sint Petrus' Banden te Gilze.

 

 

 

De informatieavond voor kinderen uit groep 8 en hun ouders vindt plaats op

 

dinsdag 11 september vanaf 19.00 uur - ca. 20.00 uur in parochiecentrum De Sleutel, Kerkstraat 116, 5126 GD te Gilze. De ingang is tegenover de hoofdingang van KBS de Bolster. Iedereen is van harte welkom!

 

 

 

Het pastoraal team

 

                                                               

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

 

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

 

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

 

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

 

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

 

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

 

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

 

 

De eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

 

 

 

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

 

 

 

toontje rood