Dinsdag 20 augustus:Feestdag Bernardus

 

19.00 uur Aanvang eucharistieviering in de kerk, waarna voettocht naar de Bernarduskapel waar de viering wordt voortgezet bij de kapel. Voorgangers pastoor J. Demmers en team, pater F. Geerts m.m.v. St Willibrordus Gilde Alphen en parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals; Ter ere van de H. Bernardus; Jef en Anna Meeuwesen v/d Heijning; Jo Meeuwesen: Wim van Engelen; overleden families van Engelen en Roovers.

 

Woensdag 21 augustus:

 

19.00 uur Eucharistieviering in de kerk voorganger kapelaan J. van Veldhoven m.m.v. Rian Voesenek en Jacqueline van der Kaa, organist Danny Pals; Ter ere van de H. Bernardus; Overleden ouders en familie Swolfs Verstegen; Koos van der Kaa en familie van der Kaa van Dijk

 

Donderdag 22 augustus:

 

19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor M. Prasing m.m.v. Jos’Angels Rijsbergen e.o., organist Cia van Bragt; Ter ere van de H. Bernardus; Jos van Kuijk; overleden families  van der Kaa en Swolfs

 

Vrijdag 23 augustus:

 

08.30 uur Ochtendwandeling met de kinderen, ouders en leerkrachten van de Bernardusschool naar de Bernarduskapel.

 

19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger kapelaan F. Ceriani m.m.v. St Willibrordus Koor Alphen o.l.v. Corné Pijnenburg; Ter ere van de H. Bernardus;

 

Zaterdag 24 augustus:

 

19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor J. Braspenning m.m.v. Zangvreugd Udenhout o.l.v. Jan Klerkx; Ter ere van de H. Bernardus

 

Zondag 25 augustus: BEDEVAARTSDAG

 

10.30 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorgangers pastoor Demmers en diaken Smies; m.m.v. parochiekoor o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v Wim Sas

 

 Ter ere van de H. Bernardus; Overleden ouders Snijders van Hellemond; overleden ouders de Bont Kuijpers; Overleden ouders Graumans Koks; overleden ouders Daamen de Beer en Kees Daamen; Jgt. Corrie van Sas Kock; Fien en August Rijvers Verheijen; Jef en Dina Verheijen Adams; Gust Verheijen Castelre; Riet en Conny Boeren; Henk Theeuwes; Agnes Geerts Bernaerts

 

Maandag 26 augustus:

 

15.00 uur Eucharistieviering bij Woonzorgcentrum Thebe Janshove Baarle-Nassau. Voorganger Pastoor J. Demmers m.m.v. parochiekoor Ulicoten o.l.v Danny Pals

 

19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor H.van Geel m.m.v Bondeko Breda o.l.v. Erma Smeekens; Ter ere van de H. Bernardus

 

Dinsdag 27 augustus:

 

10.00 uur Kruisweg bij de kapel tot intentie van de Indiëgangers en broeder Jan Boeren. Voorganger diaken G. Fennema m.m.v. cantor

 

19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk. Voorgangers pastoor J. Demmers en team m.m.v. Projectkoor o.l.v Danny Pals, organist Fons van Dijck; Ter ere van de H. Bernardus

 

Zondag 1 september:

 

9.30 uur Eucharistieviering; Agnes Geerts Bernaerts

 

Van harte welkom op de website van de H.Bernardusparochie te Ulicoten

Op deze site willen wij u een beeld geven van onze parochiegemeenschap in Ulicoten. Naast onze parochiegids die huis-aan-huis wordt verspreid in Ulicoten, willen wij u zo ook informatie geven van en over onze parochie. Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

Naast de historie van onze parochie willen wij u vooral actuele informatie verschaffen over de diverse activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Er gebeurt erg veel in onze parochie, dankzij de belangeloze hulp van vele vrijwilligers, die deel uitmaken van diverse kleine en grote werkgroepen, alsook de diverse koren, die onze parochie rijk is. Hiervan staan de contactpersonen vermeld op deze site, zodat u weet wie u kunt aanspreken indien u meer informatie wenst, dan wat in deze parochiegids vermeld staat.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maakt onze parochie deel uit van de regio Alphen-Gilze van het vicariaat Breda. Daarom hebben wij op deze site verschillende links opgenomen waarmee u andere parochies en katholieke instanties kunt bezoeken.

Wij spreken de hoop uit dat u door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat u de geboden informatie kunt gebruiken. In Ulicoten zijn wij trots op onze mooie kerk en kapel, met als patroon de H.Bernardus van Clairveaux welke in Ulicoten bijzonder vereerd wordt. Het spreekt voor zich dat u natuurlijk altijd welkom bent in onze kerk en u altijd een beroep kunt doen op onze pastores.

 

Parochiebestuur en pastoor
Parochie H.Bernardus te Ulicoten

 

PAROCHIE INFORMATIE

 

Adres:
Dorpsstraat 44
5113TE Ulicoten
Tel. 5199220
Email adres:

info@pastorie-ulicoten.nl