Van harte welkom op de website van de H.Bernardusparochie te Ulicoten

Op deze site willen wij u een beeld geven van onze parochiegemeenschap in Ulicoten. Naast onze parochiegids die huis-aan-huis wordt verspreid in Ulicoten, willen wij u zo ook informatie geven van en over onze parochie. Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

Naast de historie van onze parochie willen wij u vooral actuele informatie verschaffen over de diverse activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Er gebeurt erg veel in onze parochie, dankzij de belangeloze hulp van vele vrijwilligers, die deel uitmaken van diverse kleine en grote werkgroepen, alsook de diverse koren, die onze parochie rijk is. Hiervan staan de contactpersonen vermeld op deze site, zodat u weet wie u kunt aanspreken indien u meer informatie wenst, dan wat in deze parochiegids vermeld staat.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maakt onze parochie deel uit van de regio Alphen-Gilze van het vicariaat Breda. Daarom hebben wij op deze site verschillende links opgenomen waarmee u andere parochies en katholieke instanties kunt bezoeken.

Wij spreken de hoop uit dat u door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat u de geboden informatie kunt gebruiken. In Ulicoten zijn wij trots op onze mooie kerk en kapel, met als patroon de H.Bernardus van Clairveaux welke in Ulicoten bijzonder vereerd wordt. Het spreekt voor zich dat u natuurlijk altijd welkom bent in onze kerk en u altijd een beroep kunt doen op onze pastores.

 

Parochiebestuur en pastoor
Parochie H.Bernardus te Ulicoten

 

PAROCHIE INFORMATIE

 

Adres:
Dorpsstraat 44
5113TE Ulicoten
Tel. 5199220
Email adres:

info@parochie-ulicoten.nl