Handpaal

Op 20 augustus 2004 werd een nieuwe wegwijzer naar de kapel ingezegend. Deze vindt u op de splitsing, aan het begin van de Bosstraat. De prachtige handpaal wijst naar de kapel en is voorzien van een wit Bernardusbeeld, wederom gemaakt door onze kunstenaar Jan Boeren. Bij de oprichting was de inzet van de heemkundige werkgroep Ulicoten van groot belang.

 

 

 

 

 

 

 

Kruisweg

In 1949 werden in het bos van de familie Rijvers de veertien staties van een kruisweg geplaatst. De kruisweg in terracotta is van Mathieu van Doesburg en werd vervaardigd door Tiglia in Tegelen. De staties werden veelal geschonken door de ouders van jongens die in Indië hun dienstplicht vervulden. Zij hoopten op een behouden thuiskomst van hun zonen.

In het jaar 2000 zijn de staties gerestaureerd en van kapelletjes voorzien door Jan Boeren. Toen is de vernieuwde kruisweg plechtig ingezegend door de toenmalige pastoor Maickel Prasing, in het bijzijn van familieleden, oudstrijders en belangstellenden. Sindsdien wordt jaarlijks op dinsdagochtend in het Bernardus-octaaf (van 20 t/m 27 augustus ) de kruisweg bij de kapel gebeden.

Kapeltuin

Bij het 75-jarig jubileum van de Rabobank in 1992 werd de kapeltuin volledig gerenoveerd. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van heemkunde Amalia van Solms werd in 2002 een kunstwerk geplaatst. Het stelt twee biddende handen voor. Het beeld werd gemaakt door Jan Boeren, Ulicotenaar van geboorte.