Avondwake

Aan de vooravond van een uitvaart is het bij ons in de parochie mogelijk een avondwake te houden voor de overledene. De avondwake wordt verzorgd door twee (soms drie) mensen, al dan niet in samenwerking met de betreffende familie. De familie wordt benaderd en in de gelegenheid gesteld zelf teksten mee uit te kiezen en evt. ook mee voor te lezen. In ons avondwake-boekje staan drie verschillende avondwakes, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Als men liever een eigen boekje maakt kan dat natuurlijk ook. Zo proberen we steeds tot een zinvolle avondwake te komen, waarbij we samen biddend en zingend ons voorbereiden op het komende afscheid van de overledene.Verder is er in onze kerk achter in de Mariakapel de mogelijkheid de overledene op te baren, zodat iedereen in de gelegenheid is tot het brengen van een laatste groet aansluitend op de avondwake.

Contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Chaamseweg-Hazenberg 2/d

Tel. 5199522

e-mail : jvanderkaa.swolfs@gmail.com

 

Bernardus

Onze groep organiseert jaarlijks het Bernardusoctaaf van 20 t/m 27 augustus. Deze traditie is in 1995 hervat door onze pastoor Maickel Prasing, nadat de Heemkunde-kring de Bernardusprocessie weer nieuw leven had ingeblazen. Elke dag is er een viering, waarbij we proberen verschillende koren de dienst op te laten luisteren, zowel uit ónze parochie als uit de parochies uit de nabije omgeving. Op 20 augustus houden we meestal(afhankelijk van de weersomstandigheden)een voettocht naar de Bernardus kapel.De aanvang van de viering is in onze H.Bernarduskerk. Elk jaar is er ook een activiteit voor de kinderen in samenwerking met de Bernardusschool.

Contactpersoon: Annie Koks,
Chaamseweg-Hazenberg 2

Tel. 5199446

 

e-mail annie.koks@sint-jan-de-doper.nl

 

 

 

Bernarduskapel

Een stukje Belgisch grondgebied van de gemeenschap Ulicoten. De plaats waar van 1654-1797 de schuilkerk stond. In 1945 is dit monumentje gebouwd .Door zijn stijl eenvoud en de omgeving dwingt het elke bezoeker tot nadenken en bezinning. De familie Meeuwesen zorgt al vele jaren voor onderhoud van de kapel de bloemen en de kaarsen. En tegen Bernardus wordt alles met hulp van vrijwilligers netjes bijgewerkt. Er komen veel bezoekers zowel van Ulicoten als daarbuiten. Het is een plaats waar u kunt genieten van rust en stilte. De Bernarduskapel staat in de Bosstraat, en wordt met een Bernarduswegwijzer aangegeven vanaf hoek Molenstraat-Meerleseweg.

Contactpersoon: Frans Vriens
Dorpsstraat 52

Tel. 5199270

e-mail frans.vriens@gmail.com

Diakonie

De werkgroep diakonie, Inter Parochiële Caritas, wordt gevormd door mensen uit de zes parochies van onze regio, (o.a. vanuit de caritasbesturen). Bij onze regio horen Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. Namens Ulicoten is Piet Dirven lid. De leden van de werkgroep komen een maal per maand bij elkaar. De doelstelling van de werkgroep is "dienst aan de samenleving", met name aan mensen aan de rand van de samenleving of mensen die in nood verkeren, zowel in onze eigen omgeving alsook in de derde wereld. Dit alles proberen we "handen en voeten" te geven in onze parochies. Momenteel doen we dat door vier activiteiten:

  • Vastenactie
  • Weekend voor diakonie
  • Vredesweek.
  • Aktie solidaridad.

Contactpersoon:

Piet Dirven, Dorpsstraat 62, 5113 TE Ulicoten

Tel. 06-42431322 e-mail :piet.dirven@hotmail.com

 

 

 

 

Kerkhof onderhoud

De onderhoudsbeurten op ons kerkhof worden 5 à 6 keer per jaar door leden van de Bond Van Ouderen verzorgd. De grafmonumenten worden door de familie onderhouden.

Contactpersoon: Peter Dirven, Haldijk 6, 5113 BW Ulicoten

Tel. 5199630 e-mail: p.dirven@planet.nl

Kerk schoonmaken

Wie houdt onze kerk zo schoon?
Dat doen de dames van "de Vrouwen van Nu" gewoon.
Nou, zo gewoon is dat niet.
Als je ze eens in de zes weken bezig ziet.
Wordt er toch flink geboend, gesopt en gevegen.
En ondertussen vragen ze de zegen.
Enkele dames kloppen de loper.
Weer anderen poetsen het koper.
Ons is vroeger geleerd.
Misschien zeg ik het wel verkeerd.
Dat werken ook bidden is.
Daar hoef je niet per se voor naar de H.Mis

Eens in de drie jaar wordt jullie inspanning.
Beloond met een fijne avond ontspanning.
Gezellig met koffie, hapje, 'n drankje en taart .
Want jullie hulp is ons heel wat waard.
Dames stel u beschikbaar.
'T zijn maar drie uurtjes in het jaar.
Vele handen maken licht werk.
In en voor onze kerk.

Contactpersoon: Dina Verheijen v.d. Brandt,
Chaamseweg-Hazenberg 24

Tel. 5199418.

e-mail verhe191@planet.nl

Kerkversiering

Onze groep bestaat uit vijf personen. Om de beurt verzorgen we in het weekend de bloemen in onze kerk. Met Pasen, Pinksteren, advent en met Kerstmis wordt er ook soms symbolisch gewerkt.We houden rekening mer de liturgische kleuren.We proberen met de tijd van het seizoen mee te gaan en gebruiken in de zomer veel bloemen uit de tuin. Bij feestdagen en bijzondere gelegenheden versieren we met z'n tweeën. Als je graag met bloemen werkt is het een mooie hobby. Als u bij bijzondere vieringen vragen hebt aangaande de versiering kunt u altijd contact opnemen met:

contactpersoon: Jacqueline van der Kaa
Chaamseweg 2 D

Tel. 5199522

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Sinds 5 januari is de naam van de zes parochies, Ulicoten, Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze en Riel gewijzigd in Parochie Sint Jan de Doper. Iedere kerk (parochiekern genoemd) behoudt zijn eigen naam. Bij ons dus H. Bernarduskerk. Ook van wat voorheen het parochieblad was, wordt er nu een NIEUWSBRIEF vanuit de parochie Sint Jan de Doper samengesteld door de communicatie-commissie en bezorgd bij alle inwoners van de kernen.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:

Contactpersoon: Annie Koks
Chaamseweg 2

Tel. 013-5199446

e-mail annie.koks@sint-jan-de-doper.nl

Ziekenbezoek

De leden van de werkgroep ziekenbezoek brengen namens de parochie en de Zonnebloem regelmatig een bezoek aan zieken, ouderen en anderen die hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Daarnaast brengen de ziekenbezoek (st)ers - in overleg met de pastor of pastoor- ook bezoek aan hen die door overlijden hun partner hebben verloren.
Wanneer u graag bezoek ontvangt kunt u contact opnemen met

Contactpersoon: Marja Kusters
Beekdal 1

Tel. 5199409

e-mail marjakusters@hetnet.nl

 

Misdienaars / Acolieten

Als je je eerste communie hebt gedaan kun je misdienaar worden. Misdienen is leuk om te doen: je mag van alles extra' s doen, bijvoorbeeld:

  • kelk en hosties aanbrengen
  • kaarsen dragen
  • wierook en scheepje dragen.

De misdienaars/acolieten worden ingepland. Ook als je op de middelbare school zit kun je blijven meehelpen als acoliet.

Contactpersoon: Peter Dirven
Haldijk 6

Tel. 5199630

e-mail p.dirven@planet.nl

Kostergroep
Enkele mensen verrichten op toerbeurt hun kostersdiensten bij alles wat er in ons kerkgebouw te doen is.

Contactpersoon: Mieke Vriens,
Dorpsstraat 52

Tel. 5199270

e-mail mieke.vriens@gmail.com

 

LECTOREN

Taak van de lectoren is het verzorgen van de schriftlezingen tijdens de vieringen. Ze helpen mee met het uitreiken van de H. Communie.
Wij doen dit volgens een rooster. 

Contactpersoon: Anita Geerts

Kloosterstraat 12

Tel. 5199279