Bernardus

Onze groep organiseert jaarlijks het Bernardusoctaaf van 20 t/m 27 augustus. Deze traditie is in 1995 hervat door onze pastoor Maickel Prasing, nadat de Heemkunde-kring de Bernardusprocessie weer nieuw leven had ingeblazen. Op 20 augustus houden we meestal (afhankelijk van de weersomstandigheden) een voettocht naar de Bernardus kapel. 

Elk jaar is er ook een activiteit voor de kinderen in samenwerking met de Bernardusschool.

Contactpersoon: Annie Koks,
Chaamseweg-Hazenberg 2

Tel. 5199446

 

e-mail annie.koks@sint-jan-de-doper.nl

 

 

 

Bernarduskapel

Een stukje Belgisch grondgebied van de gemeenschap Ulicoten. De plaats waar van 1654-1797 de schuilkerk stond. In 1945 is dit monumentje gebouwd .Door zijn stijl eenvoud en de omgeving dwingt het elke bezoeker tot nadenken en bezinning. De familie Meeuwesen zorgt al vele jaren voor onderhoud van de kapel de bloemen en de kaarsen. En tegen Bernardus wordt alles met hulp van vrijwilligers netjes bijgewerkt. Er komen veel bezoekers zowel van Ulicoten als daarbuiten. Het is een plaats waar u kunt genieten van rust en stilte. De Bernarduskapel staat in de Bosstraat, en wordt met een Bernarduswegwijzer aangegeven vanaf hoek Molenstraat-Meerleseweg.

Diakonie

De werkgroep diakonie, Inter Parochiële Caritas, wordt gevormd door mensen uit de zes parochies van onze regio, (o.a. vanuit de caritasbesturen). Bij onze regio horen Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. Namens Ulicoten is Piet Dirven lid. De leden van de werkgroep komen een maal per maand bij elkaar. De doelstelling van de werkgroep is "dienst aan de samenleving", met name aan mensen aan de rand van de samenleving of mensen die in nood verkeren, zowel in onze eigen omgeving alsook in de derde wereld. Dit alles proberen we "handen en voeten" te geven in onze parochies. Momenteel doen we dat door vier activiteiten:

  • Vastenactie
  • Weekend voor diakonie
  • Vredesweek.
  • Aktie solidaridad.

Contactpersoon:

Piet Dirven, Dorpsstraat 62, 5113 TE Ulicoten

Tel. 06-42431322 e-mail :piet.dirven@hotmail.com

 

 

Kerkhof onderhoud

De onderhoudsbeurten op ons kerkhof worden 5 à 6 keer per jaar door leden van de Bond Van Ouderen verzorgd. De grafmonumenten worden door de familie onderhouden.

Contactpersoon: Peter Dirven, Haldijk 6, 5113 BW Ulicoten

Tel. 5199630 e-mail: p.dirven@planet.nl 

 

Nieuwsbrief

Sinds 5 januari is de naam van de zes parochies, Ulicoten, Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze en Riel gewijzigd in Parochie Sint Jan de Doper. Iedere kerk (parochiekern genoemd) behoudt zijn eigen naam. Bij ons dus H. Bernarduskerk. Ook van wat voorheen het parochieblad was, wordt er nu een NIEUWSBRIEF vanuit de parochie Sint Jan de Doper samengesteld door de communicatie-commissie en bezorgd bij alle inwoners van de kernen.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:

Contactpersoon: Annie Koks
Chaamseweg 2

Tel. 013-5199446

e-mail annie.koks@sint-jan-de-doper.nl