OPENING BERNARDUSOCTAAF 20 AUGUSTUS 2018

Voorganger pastoor J. Demmers, pater F. Geerts, diaken G. Fennema en em.pastor J. Paes. Acoliet Peter Dirven, Ad Graumans en Mario Severijns. Lectrice Anita Geerts m.m.v. parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals

 

Kruisweg dinsdag 21 augustus bij de Bernarduskapel met diaken G. Fennema

 

Dinsdag 21 augustus. Voorganger plebaan S. de Koning. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. Projectkoor o.l.v. Corné Pijnenburg en Danny Pals

Dinsdag 22 augustus. Voorganger pastoor H. van Geel. Acoliet Peter Dirven en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. M.m.v. George van Dijk en Jacqueline van der Kaa, organist Danny Pals

 

Donderdag 23 augustus. Voorganger pastoor M. Prasing. Acoliet Ad Graumans en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. M.m.v. Gregoriaans en Sint Laurentiuskoor Dongen o.l.v. Frans Bullens 

ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN VRIJDAG 24 augustus met pastoraal werkster Pauline Vermeulen. 

Vrijdag 24 augustus. Voorganger Th. Nguyen. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Rianne Friederichs. M.m.v. Cecilia Baarle-Nassau o.l.v. Frank van Nimwegen

 

Zaterdag 25 augustus. Voorganger Mgr. H. Lommers. Peter Dirven en Mario Severijns. Lectrice Rianne Friederichs. M.m.v. Agerakoor Rijsbergen o.l.v. Piet Koeken 

 

Zondag 26 augustus. Voorganger vicaris W. Wiertz en diaken J. Smies. Acoliet Peter Dirven en Ad Graumans. Lectrice Anita Geerts. M.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. Wim Sas 

Maandagmiddag 27 augustus in Woonzorgcentrum Thebe Janshove te Baarle-Nassau. Voorganger pastoor J. Demmers. Lectrice Anita Geerts m.m.v. Parochiekoor Ulicoten  

Maandagavond 27 augustus afsluiting. Voorganger pastoor J. Demmers en diaken J. Smies. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Anita Geerts. M.m.v. Fioretti koor uit Alphen o.l.v.Jan Dekkers

Dank aan allen die spontane medewerking hebben verleend om dit octaaf te kunnen organiseren. Ook aan de vele pelgrims die een bezoek hebben gebracht. De opening van het Bernardusoctaaf, de kruisweg en de kinderactiviteit bij de kapel  zijn onder prachtige weersomstandigheden door kunnen gaan.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd Bernardusoctaaf  2018 !

 

Bernarduswerkgroep.

                                                                                2017

Wijkagent en verkeersregelaars in afwachting van wandelaars.