Opening Bernardusoctaaf zondag 20 augustus 2023

Maandag 21 augustus Eucharistieviering Janshove

Dinsdag 23 augustus kruisweg bij de kapel

Presentatie bij Bernarduskapel over H. Bernardus en de geschiedenis van de kapel door Antoon van Tuijl 

Zondag 27 augustus Hoogmis en sluitingsviering.

40 jaar koorlid Jacqueline

BERNARDUSOCTAAF 2022

 

OPENING ZATERDAG 20 AUGUSTUS

 

 

Foto's gemaakt door Silvie Verheijen.     Er volgen hier nog meer foto's.

 

ZONDAG 21 AUGUSTUS

Foto's gemaakt door Silvie Verheijen.

De viering kunt u terugzien op www.sint-jan-de-doper.nl ( nieuws)

Deze opname is verzorgd door Kim Tielemans.

 

 

MAANDAG 22 AUGUSTUS viering Janshove Baarle-Nassau

 

 

 

Foto gemaakt door Anita Geerts.

Dinsdag 23 augustus

Kruisweg bij de Bernarduskapel.

 

Foto's gemaakt door Silvie Verheijen en Jacqueline van der Kaa.

 

Woensdag 24 augustus

Presentatie over Bernardus door Antoon van Tuijl.

Foto's gemaakt door Jacqueline van der Kaa.

Zaterdag 27 augustus

Foto's gemaakt door Ineke van den Ackerveken.

Vrijdag 23 september Kinderactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

BERNARDUSOCTAAF 2020

                                                  DONDERDAG 20 AUGUSTUS 

Opening op 20 augustus. Voorganger pastoor J. Demmers, als gastpriester emeritus-pastoor J.Paes en het pastorale team.

Diaken G. Fennema, diaken S. Lange en pastoraal werkster P. Vermeulen. Lector Anita Geerts.

 

foto's gemaakt door Silvie Verheijen-v.d. Brandt.

ZONDAG 23 AUGUSTUS

Voorganger pastoor M. Prasing. Diaken J. Smies, acoliet Peter Dirven en lector Rianne Friederichs

  

 

foto's gemaakt door Silvie Verheijen-v.d. Brandt.

 

DINSDAG 25 augustus Kruisweg bij de Bernarduskapel. Voorganger diaken G. Fennema

 

Kruisweg niet zoals gebruikelijk door het bos langs de kruiswegstaties. Wegens corona zou dit te dicht op elkaar worden. En er zijn ook bezoekers waarvoor het met een rollator niet mogelijk is.

Nu was het een samenzijn voor de kapel. Diaken Fennema had speciaal nieuwe boekjes en een prentje gemaakt. De regen dreigde nog een spelbreker te worden om het bij de kapel door te laten gaan.

Maar iedereen was het er over eens om toch bij de kapel te blijven.

Het was weer een mooie en inspirerende ochtend.

 

 

 

Foto's gemaakt door Silvie Verheijen-van den Brandt. 

 

 

DONDERDAG 27 augustus afsluitviering

Voorganger pastoor J. Demmers, diaken S. Lange, diaken G. Fennema en pastoraal werkster P. Vermeulen.

Peter van Riel en Jacqueline van der Kaa verzorgde samen met organist Danny Pals het muzikale gedeelte.

Acoliet Johan Geerts.  Lector Anita Geerts. Diaken G. Fennema las het Evangelie.

1, 5 mtr. afstand ook hier in de kerk van toepassing.

Heel de week kunnen genieten van een mooi versierde kerk.

Thema van 2020.

Vaandeltjes in de lichtmasten als teken van verering H. Bernardus.

En toen doofde koster Ad Vriens de kaarsen en was het Bernardusoctaaf weer voorbij.

 

Heilige Bernardus van Clairvaux

Bernardus werd geboren in het jaar 1090 in het Franse Fontaine-lès-Dijon en stierf op 20 augustus 1153 in het eveneens Franse Clairvaux.

Leidraad in het leven van de heilige Bernardus van Clairvaux was dat bidden en werken, ora et labora, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat ideaal gaf hij vorm in de kloosterorde van de cisterciënzers, die hun abdijen vaak in laaggelegen gebieden en op arme grond bouwden. Met veel inzet cultiveerden de monniken het land en verspreidden het geloof door kerken te bouwen in de agrarische nederzettingen die ontstonden.

OPENING BERNARDUSOCTAAF 20 AUGUSTUS 2019

foto's gemaakt door Silvie Verheijen

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

Voorganger kapelaan Jochem van Velthoven. Acolieten Agnes Janssen en Mario Severijns. Lectrice Rian Friederichs.

m.m.v. Rian Voesenek, Jacqueline van der Kaa en organist Danny Pals

 

foto's gemaakt door Danny Pals en Ad van den Boer

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019

Voorganger pastoor Maickel Prasing. Acolieten Mario Severijns en Peter Dirven. Lectrice Anita Geerts.

M.m.v. Jos' Angels Rijsbergen e.o. organiste Cia van Bragt

 

foto's gemaakt door Marian Jacobs

 

 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

m.m.v. pastoraal werkster Pauline Vermeulen. Te voet onder stralende weersomstandigheden met de kinderen, leerkrachten, enkele ouders en enkele leden van de werkgroep naar de Bernarduskapel

 

foto's gemaakt door Jacqueline van der Kaa

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

Voorganger kapelaan Ceriani. Acolieten Agnes Janssen en Mario Severijns. Lectrice Rianne Friederichs.

M.m.v. St. Willibrorduskoor Alphen o.l.v. Corné Pijnenburg 

 

foto's gemaakt door Marian Jacobs

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

Voorganger Pastoor Braspenning. Acolieten Agnes Jansen en Mario Severijns. Lectrice Anita Geerts.

m.m.v. Zangvreugd Udenhout o.l.v. Jan Klerkx

foto's gemaakt door Jacqueline van der Kaa

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Voorganger pastoor Demmers en diaken Joop Smies. Acolieten Agnes Jansen en Peter Dirven. Lectrice Anita Geerts.

m.m.v. parochiekoor o.l.v. Danny Pals en Brassband o.l.v. Wim Sas

 

foto's gemaakt door Silvie Verheijen

 

Maandag 26 augustus bij Thebe - Janshove Baarle-Nassau

voorganger pastoor Demmers. Lectrice Anita Geerts

m.m.v. parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals

foto's gemaakt door Frans Tuytelaars

MAANDAG 26 AUGUSTUS

voorganger pastoor Hans van Geel. Acolieten Peter Dirven en Johan Geerts. Lectrice Rianne Friedrichs

m.m.v. Bondeko Breda o.l.v. Erna Smeekens

 

foto's gemaakt door Ria Janssen fotografie

 

 

Dinsdag 27 augustus Kruisweg bij de Bernarduskapel

voorganger diaken Fennema

foto's gemaakt door Silvie Verheijen

DINSDAG 27 AUGUSTUS AFSLUITING BERNARDUSOCTAAF 2019

Voorganger pastoor Demmers, diaken Joop Smies en em. pastor Paes. Acolieten Agnes Janssen en Johan Geerts. Lectrice Anita Geerts.

M.m.v. Projektkoor o.l.v. Danny Pals en organist Fons van Dijck

foto's gemaakt door Jacqueline van der Kaa

                                           Bernardus werkgroep

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING BERNARDUSOCTAAF 20 AUGUSTUS 2018

Voorganger pastoor J. Demmers, pater F. Geerts, diaken G. Fennema en em.pastor J. Paes. Acoliet Peter Dirven, Ad Graumans en Mario Severijns. Lectrice Anita Geerts m.m.v. parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals

 

Kruisweg dinsdag 21 augustus bij de Bernarduskapel met diaken G. Fennema

 

Dinsdag 21 augustus. Voorganger plebaan S. de Koning. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. Projectkoor o.l.v. Corné Pijnenburg en Danny Pals

Dinsdag 22 augustus. Voorganger pastoor H. van Geel. Acoliet Peter Dirven en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. M.m.v. George van Dijk en Jacqueline van der Kaa, organist Danny Pals

 

Donderdag 23 augustus. Voorganger pastoor M. Prasing. Acoliet Ad Graumans en Mario Severijns.

Lectrice Els Schmitz. M.m.v. Gregoriaans en Sint Laurentiuskoor Dongen o.l.v. Frans Bullens 

ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN VRIJDAG 24 augustus met pastoraal werkster Pauline Vermeulen. 

Vrijdag 24 augustus. Voorganger Th. Nguyen. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Rianne Friederichs. M.m.v. Cecilia Baarle-Nassau o.l.v. Frank van Nimwegen

 

Zaterdag 25 augustus. Voorganger Mgr. H. Lommers. Peter Dirven en Mario Severijns. Lectrice Rianne Friederichs. M.m.v. Agerakoor Rijsbergen o.l.v. Piet Koeken 

 

Zondag 26 augustus. Voorganger vicaris W. Wiertz en diaken J. Smies. Acoliet Peter Dirven en Ad Graumans. Lectrice Anita Geerts. M.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. Wim Sas 

Maandagmiddag 27 augustus in Woonzorgcentrum Thebe Janshove te Baarle-Nassau. Voorganger pastoor J. Demmers. Lectrice Anita Geerts m.m.v. Parochiekoor Ulicoten  

Maandagavond 27 augustus afsluiting. Voorganger pastoor J. Demmers en diaken J. Smies. Acoliet Agnes Jansens en Mario Severijns.

Lectrice Anita Geerts. M.m.v. Fioretti koor uit Alphen o.l.v.Jan Dekkers

Dank aan allen die spontane medewerking hebben verleend om dit octaaf te kunnen organiseren. Ook aan de vele pelgrims die een bezoek hebben gebracht. De opening van het Bernardusoctaaf, de kruisweg en de kinderactiviteit bij de kapel  zijn onder prachtige weersomstandigheden door kunnen gaan.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd Bernardusoctaaf  2018 !

 

Bernarduswerkgroep.

                                                                                2017

Wijkagent en verkeersregelaars in afwachting van wandelaars.