Kerkbalans en parochiebijdrage

 

Zie website www.parochie-sint-jan-de-doper.nl

In de maand januari wordt traditiegetrouw door alle kerken in Nederland de Actie Kerkbalans gehouden met dit jaar als thema:  

 

                                    "Een kerk is van blijvende waarde"

 

Een kerk is meer dan een gebouw. Het is een geloofsruimte waar we bij elkaar komen om te bidden, te zingen en om de sacramenten te ontvangen.

 

 

 

 

 

In Ulicoten doen wij niet mee met de landelijke actie Kerkbalans. 

Uw bijdrage wordt automatisch overgeschreven in de maand juni.

Wanneer er geen sprake is van automatische betaling, kunt u jaarlijks uw bijdrage storten op rekeningnummer     NL13RABO0152301267  t.n.v. Parochie Sint-Jan-de-Doper.