ACTIE KERKBALANS/PAROCHIEBIJDRAGE

 

In de maand januari wordt traditiegetrouw door alle kerken in Nederland de Actie Kerkbalans gehouden met dit jaar als thema:  

 

                                    "Een kerk is van blijvende waarde"

 

Een kerk is meer dan een gebouw. Het is een geloofsruimte waar we bij elkaar komen om te bidden, te zingen en om de sacramenten te ontvangen.

 

Rondom het kerkgebouw vormen wij samen een kerk doordat wij als geloofsgemeenschap vreugde en verdriet met elkaar delen. Zo mag ook iedereen zich in onze kerk welkom weten. Het is goed dat er een plaats is in ons dorp, waar mensen bij lief en leed bij elkaar kunnen komen, dat is van blijvende waarde voor onze Ulicotense gemeenschap. Maar dat kan alleen zo blijven als we dit samen in stand houden. Daarom vragen wij ieder jaar u om een financiële bijdrage waarmee u bijdraagt aan de voortgang van het werk in uw eigen parochie.

 

In ons dorp beschikken wij over een mooi kerkgebouw en een mooie kapel.

 

Deze gebouwen vragen om onderhoud, willen we ze ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Maar ook de pastores en de zorg voor de parochianen kosten geld. Bovendien hebben we fors moeten investeren in de noodzakelijke onderhoud van het dak van onze kerk. Hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. Daarmee kunnen we het ook voor de toekomst mogelijk maken dat onze parochie zich kan blijven inzetten voor het wel en wee van iedereen in onze Ulicotense  gemeenschap. Gelukkig kan onze parochie rekenen op vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten. Maar toch blijft er veel geld nodig.

 

                                             Steun onze parochie !

 

In Ulicoten doen wij niet mee met de landelijke actie Kerkbalans. Uw bijdrage wordt automatisch overgeschreven in de maand

 

juni. Wanneer er geen sprake is van automatische betaling, kunt u jaarlijks uw bijdrage storten op rekeningnummer     NL13RABO0152301267  t.n.v. H.Bernardusparochie Ulicoten.

 

                       Parochiebijdrage 2017 € 115,00 per jaar of  € 9,58 per maand per gezin.

 

Kijkend naar de hoogte van het adviesbedrag van het bisdom voor 2017 €  115,00 en de harmonisatie van de parochiebijdrage met andere parochies in de regio, zien wij ons hiertoe genoodzaakt. De overige tarieven voor 2017 naar de richtlijnen van het bisdom van Breda worden dit jaar niet verhoogd. 

 

                      Misintentie €  10,50

 

                      Huwelijks-/uitvaardienst € 580,00

 

                      Dienst crematorium € 386,00

 

                      Jubileumdienst € 291,00

 

                     Grafrecht 20 jaar kindergraf + delven € 487,00

 

                      Grafrecht 20 jaar enkel graf + delven € 974,00

                     

                      Grafrecht 20 jaar dubbel graf + delven € 1.200,00

                      Verlenging grafrecht 10 jaar kindergraf € 253,00

 

                       Verlenging grafrecht 10 jaar enkel graf € 507,00

 

                       Verlenging grafrecht 10 jaar dubbel graf € 630,00

 

                       Urnengrafrecht 20 jaar + delven € 619,00

 

                       Urnenmuur 20 jaar € 387,00

 

      

 

Als u parochiebijdrage betaalt en u hebt een bijzondere viering, wordt uw bijdrage van de laatste vijf jaar verrekend. Betaalde u die vijf jaar het basisbedrag, dan is een viering gratis. Wanneer u een lager bedrag betaalt dan de vastgestelde basisbijdrage, wordt deze naar verhouding verrekend op het te betalen bedrag.

 

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur Ulicoten.

 

Wij vertrouwen op uw steun ! Voor meer informatie kunt u terecht bij Anny van Gorp.

 

E-mail: a.v.gorp@aght.nl of tel.nr. 013-5199636

Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is  elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30  

 

p.s. wijzigingen voorbehouden.